Det skjer allerede en enorm samskaping i Vennesla kommune – hver eneste dag.

- Vi må få fram alt det som allerede skjer. Fokus blir ofte på de store og kompliserte prosjektene. Da virker samskaping fort litt vanskelig og uoverstigelige. Sannheten er jo at samskaping i Vennesla er en suksess og allerede godt i gang.

Det sa Anette Jakobsen i Vennesla Frivilligsentral da kommunens ledergruppe hadde samtalemøte om samskaping med Frivilligsentralene og Næringsforeningen denne uka.

Politikerne har sagt at Vennesla skal bli best i landet på samskaping. Ei egen plattform er vedtatt. Den sier at prosjekter under 100.000 kroner bare er å gå i gang med når man er enige.

Større prosjekter krever noe mer system og plan – og her er det et formelt partnersamarbeid mellom Næringsforeningen, Frivilligsentralene og kommunen. Det er via disse tre partnerne de store og formelle avtalene kan inngås.

Ute i næringslivet og foreningslivet venter mange på samskapingskoordinatoren som kommunen skal gi ressurser til. Den igjen venter på omorganiseringen i kommunen, som rådmannen har konkludert, men som skal opp til endelig behandling i kommunestyret i juni.

Langt eller kort?

Er vi kommet kort eller langt med samskaping i Vennesla? Svaret avhenger av hvor du fester blikket. Hvis vi tenker store prosjekter, er svaret kanskje ja. Ser man på alt som foregår ute i hverdagen, er vi kommet veldig langt.

- Ta sommerjobbprosjektet. Vi fikk ikke midlene fra departementet som vi håpet. Da kastet NAV seg rundt, vi fikk bedrifter på banen og frivillige. Nå kan vi tilby kanskje 15 ungdommer sommerjobb, fordi Nav-leder Rolf Velle tok grep og så mulighetene i lokalsamfunnet. Vi brukte tre uker på å få dette på plass. Bedriftene stille opp, frivilligheten stiller opp. Samskaping i praksis, sier Jakobsen.

Pandemien har utsatt mye. Blant annet har det ikke vært mulig med de kvartalsvise og kreative samskapingsverkstedene der frivilligheten, næringslivet og kommunen skulle komme med ideer og beslutte nye ting å samskape om.

Hva er spesielt med samskaping?

Hva er forskjellen på samarbeid og samskaping? Det handler om å gi fra seg makt og å forene krefter. Samskaping er når alle parter blir likeverdige og alle har like mye å gi og si. KS har denne definisjonen:

«Med samskaping bringer du viten, ressurser og kompetanser sammen fra innbyggere, sosiale entreprenører, foreninger og bedrifter og utvikler felles løsninger sammen med de involverte innbyggere, i stedet for til dem.»

Julegada er et veldig godt eksempel på suksessrik samskaping. Når frivillighet, kommune og næringslivet møtes på like fot for å skape noe sammen, oppnår vi resultater som ingen hadde fått til uten hverandre.

På møtet mandag var partene samstemte om at det lille kanskje er bedre enn det store. De mange små og konkrete samskapingsprosjektene gir stor effekt raskt. Dessuten kan de vokse seg større. Vi må begynne med det som er lett.

Er det greit med flere?

Og så er det viktig at samskaping inkluderer. Det kan være interessemotsetninger og det kan være intern konkurranse mellom både frivillige organisasjoner og bedrifter. Da er det viktig å tenke å ha noen gode kontrollspørsmål: Er det bare greit at flere aktører blir med? Hindrer vi eller fremmer vi mangfold? Hva er målet?

- Dette er viktige testspørsmål på god samskaping. Jeg har derfor veldig tro på de små prosjektene. For eksempel prosjektet om å skilte turløyper og attraksjoner bedre. Eller en ryddegjeng i turløypene, sier Vidar H. Homme, som har fått ansvar og pådriverrollen for samskaping i Vennesla kommunes administrasjon.

- Men slike mindre prosjekter kan vi både skape noe sosialt, få resultater og komme lenger med ressursene enn vi ellers ville gjort. Samspillet kommune og ildsjeler tilfører dessuten kompetanse og gir bedre resultat. Jeg tror det er der vi må sette inn innsatsen først – da blir samskapingen en suksess, sier kommunalsjef Vidar Homme, som har fått ansvaret for satsingen i Vennesla kommune.

Det ble et entusiastisk møte mellom tre parter som virkelig har lyst til å sette Vennesla på det norske samskapingskartet. OLg enda viktige: De ønsker å skape resultater i lokalsamfunnene i Vennesla.