- Et svært viktig vedtak. Vi gleder oss spesielt over at alle partier nå enstemmig støtter denne saken. Dette er et stort steg på vegen mot byggfag-linj. Når fylkespolitikerne vil utrede byggfag, er det jo fordi de har et positivt ønske om å få dette til, sier fungerende ordfører Berit Kittelsen.

I håndverkerkommunen Vennesla jobber 965 personer i bygg- og anleggsbransjen. Likevel må ungdom reise til Kristiansand, Lillesand, Hornnes eller gå på private skoler hvis de ønsker å utdanne seg innen denne sektoren.

Lokalt næringsliv bruker ord som «avgjørende» om å få byggfag til Vennesla videregående skole. Så viktig mener for eksempel Vennesla Næringsforening at saken er for lokalt næringsliv.

Vennesla kommune har satt byggfag-saken øverst på den politiske og kommunale dagsorden. De siste ukene og månedene er det brukt betydelig med ressurser for å løfte fram behovet for byggfag-utdanning i Vennesla.

- For rekruttering og utvikling av skolen, er byggfag svært viktig. Jeg er svært fordnøyd med at byggfag skal utredes. Det er et langt steg i riktig retning, sier rektor ved Vennesla videregående skole, Thorkild Odd Haus.

Vedtaket i hovedutvalg for kultur og utdanning i fylkeskommunen betyr at fylkesrådmannen må legge fram en utredning om byggfag i Vennesla for Fellesnemnda for den nye felles Agder fylkeskommune. Det er denne nemnda som i slutten av juni vil avgjøre hvordan det nye tilbudet innen videregående opplæring på Agder skal se ut.

For mer info: fungerende ordfører Berit Kittelsen, mobil 479 06 401