Nylig pensjonert assisterende fylkesmann Tom Egerhei og daglig leder Per Svein Holte i Midt-Agder friluftsråd er i gang med en stor mulighetsstudie for hele Otra fra Tangen i Kristiansand til Bjåen i Bykle. Torsdag fikk kommunestyret i Vennesla orientering om arbeidet og de 27 politikerne konkluderte med applaus og klappsalver.

Kommunestyret har bestilt et eget arbeid om mulighetene langs Venneslafjorden og på Drivenesøya. Dette ledes av miljørådgiver Eirik Aarrestad som framover vil samarbeide tett med Midt-Agder Friluftsråd.

Per Svein Holte og Tom Egerhei skal kartlegge mulighetene langs Otra fra byen og helt opp til Bjåen.
Per Svein Holte og Tom Egerhei skal kartlegge mulighetene langs Otra fra byen og helt opp til Bjåen.

Best i Norge!

- På åtti-tallet jobbet vi veldig godt og fikk åpnet Otra Elvepart som igjen førte til åpningen av industriledningen i 1995. Over natta ble Otra ren igjen. Ingen andre steder i Norge har vi sett maken til miljøforbedring like raskt, fortalte Egerhei til politikerne.

Men det er så mange muligheter igjen rundt elva. Det er disse mulighetene som Midt-Agder friluftsråd vil kartlegge og prioritere. De deler opp prosjektet i fire del-områder: Kristiansand er ett, Vennesla og Iveland ett, Evje og Hornnes ett og Bykle, Valle og Bygland er ett, med folkemøter i hvert område.

­- Vi skal kartlegge eksisterende friluftsmuligheter og tiltak, samt nye muligheter for tilrettelegging for friluftsliv langs Otras levestreng, forteller Per Svein Holte.

Omfattende jobb

Hva er det så som skal kartlegges rent konkret? Her er noen stikkord:

Fiskeplasser, badeplasser, sykkel, kulturminner, landskap og naturområder, båt, kano, kajakkmuligheter, utsiktspunkter, p-plasser, tilgjengelighet ved elvebredden, merking og synliggjøring, rasteplasser, møteplasser, gapahuker, toaletter, overnattingsmuligheter og turløyper.

- Vi må se på eksisterende tiltak, oppgraderingsbehov og mulige nye tiltak. Vi skal ha planen ferdig i november. Vi ser for oss en enorm liste av muligheter. Deretter må det prioriteres, fortalte Egerhei.

Roste Vennesla

Egerhei roste Vennesla for strandstien i Nesane. Han mener kommende generasjoner vil takke for at Vennesla sikrer arealene langs elva for allmennheten. Egerhei snakker om formidable fellesverdier som også kan brukes i næringsutvikling.

Samtidig med friluftsarbeidet jobber vegvesenet med sykkeltrase gjennom Otra-dalføret. Det jobbes også med riksvei 9 som nasjonal turistvei.

- Vi har lett for å glemme hvilket fantastisk vassdrag Otra er – og i tillegg er elva tett på Europa og Kontinentet – med de næringsmuligheter det gir, sa Holte og Egerhei.

Hvor skal pengene komme fra?

Hvordan skal en kraftig satsing på friluftsmulighetene rundt Otra finansieres?

Noe må nok kommunene selv dekke. Det kan bli spleiselag med statlige institusjoner. Egerhei ba politikerne i kommunene langs elva om å bruke muligheten som revisjon av kraftkonsesjonene betyr. De er oppe til vurdering nå og de syv kommunene i dalføret og Otra Brugseierforening er allerede i dialog.

For utfyllende informasjon: Per Svein Holte 907 33 971 og Tom, Egerhei 905 57120