Byggesaksavdelingen

Byggesaksavdelingen behandler byggesaker og dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven. Byggesaksavdelingen har også hovedansvar for enhetens veiledning, uansett fagområde. For veiledning kontaktes servicetorget. Veiledningen er åpen tirsdag og torsdag.

For mer informasjon om byggesak, se her: Byggesak

Planavdelingen

Planavdelingen behandler private planforslag, sikrer riktig prosess ihht plan og bygningsloven og legger disse sakene frem for politisk behandling.

For mer informasjon om reguleringsplaner, se her: Reguleringsplaner

Oppmålingsavdelingen

Oppmålingsavdelingen behandler alle henvendelser om oppmåling, matrikkelføring, seksjonering m.m

For mer informasjon om oppmåling, se her: Oppmåling

Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen behandler saker etter jordlova, herunder tilskudds-saker, omdisponering av areal og konsesjonssaker.

For mer informasjon om landbruk, se her: Landbruk

Konstituert enhetsleder

Anne Lene Nilsen 
E-post: Anne.Lene.Nilsen@vennesla.kommune.no
Telefon: 982 99 717