Park og idrett har et bredt spekter av kompetanse innen grønne fagtemaer. Vi har ansvar for å forvalte og sikre arealer til:

Parkanlegg, inkl. gågata
Idretts- og nærmiljøanlegg
Lekeplasser og uteområder i barnehager og skolegårder
Friluftsliv
Kirkegårdsforvaltning

Enheten har kompetanse angående spillemiddelsøknader for idrett og fysisk aktivitet, og er også behjelpelig med søknader for lag og foreninger. Søknadsfrist 15. september.

Fordeling av nærmiljøtilskudd.
Søknadsfrist 1. april.

Målsettingen for oss er å stimulere å tilrettelegge  for organisert og uorganisert aktivitet.

Tilfeldig utleie av idrettshaller i helgene (kontakt Siren Wennerberg). Idrettsrådet i Vennesla fordeler faste treningstider til idrettsklubbene m.m.

Vennesla kommune har et rikt utvalg av turløyper og badeplasser. Sykkelrute 3 og gamle Fjellmannsvegen har sin rute gjennom kommunen.
Enheten forvalter leieavtaler for turløyper og andre friluftsområder, samt parkeringsplasser som er knyttet opp mot friluftsområder.

Ansvaret for drift av kommunens 3 kirkegårder (Hægeland, Øvrebø og Vennesla) er etter avtale fra Vennesla kirkelig fellesråd overført til kommunen.
Kommunen har egen minnelund og kjøle- og visningsrom.