Enheten har syv hovedansvarsområder. Disse er:

- Almen kultur
- Bibliotek
- Innbyggertorg
- Kulturhuset
- Kulturskolen
- Museene
- Vennesla kino

Innbyggertorg

Innbyggertorget er lokalisert på Herredshuset, og består av skranke/sentralbord.

Våre åpningstider er mandag til fredag kl. 10.00 - 14.00.
Sentralbord: mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00. 

Du kan treffe oss på telefon 381 37 200 eller post@vennesla.kommune.no