Enheten har syv hovedansvarsområder. Disse er:

- Almen kultur
- Bibliotek
- Innbyggertorg
- Kulturhuset
- Kulturskolen
- Museene
- Vennesla kino

Innbyggertorg

Innbyggertorget er lokalisert i bilioteket i Kulturhuset, og består av skranke/sentralbord.

Våre åpningstider er mandag til fredag kl. 10.00 - 14.00.
Sentralbord: mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00.

Du kan treffe oss på telefon 381 37 200 eller post@vennesla.kommune.no 

 

Kontaktperson

Enhetsleder Ingunn Abrahamsen

Telefon: 982 93 812 / Sentralbord 38 13 72 00