Noen ganger vil vi ha mye å informere om, andre ganger nesten ingenting nytt. Vi nærmer oss viktige avklaringer og da er det viktig at foreldre og foresatte er godt orientert.

Hvis du som foresatt har spørsmål ber vi deg kontakte rektor eller FAU ved den aktuelle skolen.

Personale:

Akkurat nå jobber vi med å fordele og sette sammen personalet ved de nye skolene. Før jul skal det være klart på hvilke skoler personalet på Hunsfoss skole og Samkom skole skal arbeide fra august 2022.

Kretsgrenser:

Mange foreldre er opptatt av hvor skolegrensene skal gå. Det blir en egen politisk sak om dette. Vi har som mål at denne kan behandles i kommunestyret 16. desember. Det betyr at saken blir gjort offentliggjort på nettsiden ei eller to uker før.

Når politikerne har vedtatt nye skolegrenser, blir det klart hvor ditt barn og de andre barna i nabolaget ditt skal gå på skole i framtida. Hvis du har andre ønsker, kan du søke om skolebytte for ditt/dine barn. Dersom foresatte ønsker å søke eleven til en annen skole enn nærskolen, gjøres det på skjemaet som ligger på Vennesla kommunes hjemmeside «Søknad om skolebytte».

Skoleskyss:

I utgangspunktet er det de ordinære og generelle reglene for skoleskyss som gjelder. Altså gratis skyss over to km avstand for første klasse og over fire km for 2.-7. klasse.

På bakgrunn av endringer i skolegrensene vil det i tillegg bli skoleskyss for de elvene som skal via Doktorsvingen til Moseidmoen skole.

Utbygging:

  • Fremdriftsplan Vennesla skole: Skolen forventes å være klar til innflytting til skolestart i august.
  • Fremdriftsplan Moseidmoen skole: Skolen forventes å være klar til innflytting til skolestart i august.

Informasjon

På Vennesla kommunes hjemmeside og facebookside legges det cirka en gang i måneden ut rapporter om framdrift for de to utbyggingsprosjektene.

Informasjonsbrevene foreldre og foresatte får om skolestruktur vil også bli lagt ut på hjemmesiden.