- Til nå har vi sendt sms med time og fått svar fra hver enkelt, før vi manuelt har ordnet timelistene. Alle som skal vaksineres i neste uke (uke 25) vil få den nye og mer automatiserte ordningen. De vil få sms om å bestille time selv, forteller "vaksinesjef" Signelill Granås.

Følg med på vår side VAKSINE UKE FOR UKE 

Enkelt og greit

Fra onsdag eller torsdag ( 16. eller 17. juni) sendes de første sms,ene ut. Du vil da få en tekst med beskjed om å logge på www.c19.no for å bestille time. Link følger med. Alle vil få den første ledige time tildelt. Det blir et veldig enkelt og lettfattelig system. Hvis du ikke får det til, kan du ringe vaksinetelefonen som en siste utvei. Før det, prøv med å ringe en venn!

Du som absolutt ikke vil vaksineres, eller har fått vaksine i annen kommune, må besvare sms med at du takker nei.

Vaksiering for neste ukes doser blir i Venneslahallen.

  • Onsdag 23. juni fra kl. 09.00 - 16.00 (skjermer Sankthans-aften)
  • Torsdag 24. juni fra kl. 09.00 - 21.00
  • Tirsdag 29. juni fra kl 09.00 til 21.00

Nå i gruppe ni

Vi er nå kommet så langt i vaksinering at vi begynner å kalle inn peresoner fra gruppe ni. Det vil si aldersgruppa 45 til 54 år. Fremdeles må du ringe vaksinetelefonen 948 73 717 hvis du er uteglemt og tilhører en tidligere vaksinert gruppe.

Det kommer rekordmange vaksiner i uke 25. Det er oppgitt 564 doser til førstevaksinering og 264 doser til andrevaksinering, til sammen 828 doser. I tillegg greier vårt vaksinepersonell å få ut sju doser av en del glass. Det betyr at det nok blir vaksinert noen titalls ekstra. Dette er blitt enklere å få til nå som vaksinen har lenger holdbarhet.

12 uker mellom

Siden det kommer færre pfizer-vaksiner enn planlagt i juli, har regjeringen bestemt at intervallet mellom første og andre dose igjen økes til 12 uker. Det har jo vært ni uker en stund nå. Alle som har fått time til andre dose, beholder den opprinnelige timen. Vi har bestemt oss for ikke å booke om, det ville skapt unødvendige utfordringer både for oss og innbyggerne. Vi begynner med 12 ukersintervall for de som skal vaksineres nå.