- Det er som en ny verden. Helt fantastisk. Det kommer til å bety mye godt for måten vi jobber på, forteller enhetsleder Jannicke Aasheim i livsmestring. Hun har tatt turen ned til andre etasje og enhetsleder Bodil Bakken Domingos store kontor og møterom.

Bodil Bakken Domingos og Jannicke Aasheim er fornøyde.
Bodil Bakken Domingos og Jannicke Aasheim er fornøyde.

Fra fem til ett lokale

Bodil sier det har vært helt topp å få samlet enheten ett sted og hun sier Jannicke og kollegene bare kan glede seg til en mye enklere hverdag med bedre tid til primæroppgavene og mindre fokus på logistikk. Ukene siden november har vært fantastiske for koordinerende og helsefremmende enhet.

- Tidligere var vi i tredje etasje på Herredshuset, to ulike steder på Venneslatunet og to steder på Venneslaheimen. Nå har alle egne kontorer i samme etasje. Fem lokaler er blitt til ett. Alle de 21 som jobber her, har egne kontorer, forteller Bodil Bakken Domingos.

Hennes enhet rommer følgende tjenester:

  • Saksbehandlerne helse og omsorg og boligtildeling
  • Rehabiliteringstjenestene som fysioterapi, ergoterapi, hverdagsrehabilitering, kommunal hjelpemiddellager, syn og hørselskontakt og friskliv-sentral.
  • Nøkkelfunksjoner som kreftkoordinator, hukommelsesteam og miljøvaktmester.
Liv Tone Morken og Judith Fredriksen i prat på kontoret.
Liv Tone Morken og Judith Fredriksen i prat på kontoret.

Kjørt, ringt og booka

Oppe i fjerde holder de på å flytte inn. Jannicke Aasheim fryder seg over mulighetene som åpner seg. Hennes enhet var litt på Venneslaheimen, litt på Hjørnet og litt i et eldre hus i Graslia.

Enhet for livsmestring består av 170 ansatte, mange ute i boliger og bofellesskap. På Helsehuset har 29 fått plass.  Nå samlokaliseres funksjonene

  • Enhetsledelsen for livsmestring
  • Psykisk helse
  • oppfølgingstjenesten

- Vi har kjørt og vi har ringt og vi har booka møter. Nå kan vi ta en prat i ganga, gå inn til hverandre eller snakke i lunsjen.  De nye lokalene gjør samarbeid og arbeid mye lettere, sier begge enhetslederne.

Inne på et kontor finner vi beviset. Der sitter Liv Tone Morken og snakker fag med  Judith Fredriksen.

Karolina Heistad trives på nytt hjørnekontor
Karolina Heistad trives på nytt hjørnekontor

En enklere hverdag

En enklere hverdag gjelder både internt i de to enhetene og mellom de to enhetene. De har mye med hverandre å gjøre.  Bodil og Jannicke tror forenklingene vil gi merkbare resultater. De nye lokalene gjør at det blir mer tid til å gjøre den egentlige jobben.

- Også for brukerne, for pårørende og samarbeidspartnere blir ting mye greiere når de kan komme ett sted og ta en prat inne på et kontor, sier Jannicke og Bodil.

Mange delte kontor før – eller de satt helt alene i en satellitt uten kontakt med andre. Nå har alle de femti som jobber i de to etasjene eget kontor og egne muligheter til møter og samtaler med brukere og pårørende.

- Vi kommer også tett på legene. Det  vil gjøre samarbeidet den vegen lettere, sier Bodil og Jannicke.

Espen Hultgren har fått kontor med dagslys.
Espen Hultgren har fått kontor med dagslys.

Slett ikke kummerlig

Vi kommer til fjerde etasje når kollegene samles til aller første lunsj i kanskje Venneslas flotteste kantine. Utsikten over bygda er flott. Gjengen rundt bordet sier det er strålende å jobbe sammen – endelig!

På ett kontor finner vi  fysioterapeut Espen Hultgren. Han har fått hjørnekontor med utsikt til parkeringsplass.

- Topp! Før satt jeg i kjeller uten dagslys, ler han.

Karoline Heistad har fått stort hjørnekontor. Endelig har hun plass til å ta i mot pårørende og brukere på besøk når hun skal saksbehandle sakene deres. Før måtte hun vente på ledig møterom.

Det er tre år siden enhet for livsmestring og koordinerende og helsefremmende enhet ble opprettet. Alt den gang var forutsetningen at alle enhetenes tjenester skulle samlokaliseres. Men det var ikke plass nok.

Da NAV og enhet for barn og familie flyttet til Hunsøya, åpnet muligheten seg. Rådmann Svein Skisland skrev i julebrevet til ansatte om hvor kummerlig NAV hadde hatt det på helsehuset. Da lurte nok noen hva de skulle flytte inn i. Men han tenkte på hvor overbefolket og trangt og vanskelig det var for de NAV-ansatte som omtrent satt oppå hverandre.

Nå er lokalene store nok til de som skal jobbe der – og de fremstår flotte og moderne.

- De passer flott til oss og vårt bruk. Vi har brukt litt penger på nye møbler, men ellers har vi ikke brukt noe på ombygging og oppussing, sier Bodil Bakken Domingos. Oppe i etasjen hos Jannicke har de flyttet et par skillevegger. Det er alt.