Hver eneste morgen klokka 08.00 kommer Tom Egelandsaaa til krysset ved Skolevegen/fylkesveg 405 for å passe på at barn og unge kommer trygt over og gjennom det svært trafikkerte krysset. Han forsøker også å holde en viss orden på biler og busser og folk som skal i alle retninger. 

Gavekort

- Det du gjør, Tom, er utrolig viktig for ungene, foreldrene og bilistene. Du engasjerer deg frivillig i noe du kunne gitt blaffen i. Det fortjener heder og ære, men du fortjener også et ordentlig klapp på skuldra. Du fortjener mer enn bare gode ord, sa Dønnestad fra Nullvisjonen Agder, som er et interkommunalrt prosjekt som jobber med trafikksikkerhet i bred forstand.

Dønnestad overrakte et ganske romslig gavekort som Tom Egelandsaa kan bruke i butikkene i Vennesla.

- Jeg vet jeg betyr noe. Da helsa gjorde slutt på vanlig jobb, fant jeg ut at jeg måtte engasjere meg frivillig. Jeg ringte Frivilligsentralen og de trengte meg her. Siden har jeg vært her. Dette skoleåret har jeg vært her hver morgen, forteller Tom Egelandsaa.

Egelandsaa2

"Slapp a, Tom he trøkka!"

«Slapp a, Tom he trøkka!», kommer det fra en skoleungdom til en annen. Tom trøkker slik at grønn mann er klar når de unge ankommer gangfeltet. Mange roper «Hei Tom!». Mange nikker og smiler. Han hilser tilbake.  

- Jeg sier ikke så mye, jeg blander meg ikke inn eller maser unødig. Ungdommene går ofte som de vil, også på rød mann, men problemet er at de små følger etter. Da må jeg reagere og gjøre noe. Ei uke virket ikke lyset. Da måtte vi styre hele trafikken, men det er viktig å være positiv, sier Tom Egelandsaa.

Noen bilister kjører på både gult og rødt og mener de har så dårlig tid at de kan sette andre i fare. De bilistene pleier Tom å se inn i øynene.  Når han får øyekontakt, skjer noe. Han kjenner dem og erfarer at de endrer adferd.

Oppfordrer flere til å gå

Både Dønnestad og Egelandsaa er enige om at krysset er problematisk og krevende, og laget for en tid da barn gikk og syklet til skolen og trafikken var helt annerledes enn i dag.

- Det er hverken verre eller bedre i Vennesla enn andre steder. Foreldre har begynt å kjøre barna til skoler som ble planlagt og bygget på seksti-tallet. Vi har samme utfordring over hele landet, sier Dønnestad, som oppfordrer til mer sykkel og gange.

Han mener det er vinn-vinn for alle hvis barna går eller sykler. De blir mer opplagte, skolevegen blir tryggere og det er bra for helsa.

Hjertesone

- I Farsund startet foreldre noe de kalte Hjertesone, og ble enige om at innenfor den sonen skulle ingen kjøre elevene. Det hjalp veldig – og nå er dette et opplegg Trygg Trafikk kjører over hele landet for de som ønsker. Foreldrene blir enige om parkeringsplasser noen hundre menter, eller en kilometer, unna skolen hvor barna kan settes av trygt, sier han og oppfordrer skoler i Vennesla til å forsøke hjertesoner.

- Hvordan kunne en slik sone arte seg her i Skolevegen?

- Dette må jo skolene og foreldrene se på, men man kunne for eksempel bli enige om å sette av barna oppe ved trygge sykkelveger oppe ved Måneglytt, nedenfor Auravegen eller ved kirka. Det hadde hjulpet veldig godt, sier Dønnestad i Nullvisjonen Agder. 

Imens holder Tom Egelandsaa orden i krysset. Han gir trygghet både til barn og unge. Han ser dem og de ser han. Han gjør en fantastisk og helt unik innsats!