- Det er virkelig grunn til å rose og takke elever og foreldre/foresatte for at de følger så bra opp. Vi skal være takknemlige for at de har fulgt oppfordringen om rask testing, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Fredag ble en tiendeklasse og en språkgruppe ved Vennesla ungdomsskole satt i karantene, mens foresatte og søsken i samme husstand ble satt i ventekarantene. Det ble oppfordret til rask testing, og mange fulgte oppfordringen lørdag. Nå foreligger resultatene.

Søndag kveld meldes det om ett nytt smittetilfelle med utgangspunkt i ungdomsskolen, og sporing rundt dette foregår nå. De 43 andre 15- og 16-åringene som har testet seg, fikk negativ test. Det er en virkelig god nyhet!

Kommuneoverlege Dalane sier det er påvist engelsk mutert virus i forbindelse med siste dagers til sammen åtte smittetilfeller i Vennesla. Derfor er han glad for at han beordret relativ omfattende karantene og ventekarantene:

- Vi beordrer ventekarantene for de som er tettest på folk i karantene. I tillegg inkluderer vi grensetilfeller som nærkontakter. Dette viser seg  å være berettiget når vi nå snakker om mer smittsomme varianter av viruset, og det ser ut til å ha virket godt og smittereduserende denne gangen, sier Dalane.

Det siste smittetilfellet søndag er det altså det åttende siden torsdag. Alle har opprinnelig samme opphav, og det har medført karantene av klasser  på ungdomsskolen (fredag) og Vennesla videregående skole (lørdag).  

- Det er snakk om et utbrudd jeg håper og tror vi har isolert og får stanset  Alle har kjent smittekilde og vi har raskt fått mange i karantene og ventekarantene, slik at vi forhåpentligvis har fått brutt smittekjeden. Vi må bare følge nøye med framover de kommende dagene, sier Dalane. 

De siste dagers hendelser viser hvor viktig det er at vi alle fortsetter å følge smittevernrådene, tester oss kjapt ved minste symptom på sykdom og sørger for å ha få nærkontakter.