Som meldt før har to smitteetilfeller ført til karantene for 12 femteklassinger ved Hunsfoss skole. Her er situasjonen avklart. Karantenen ved Vennesla skole gjelder to andre smittetilfeller,

Utover lørdagskvelden har smittesporingsteamet og kommuneoverlegen jobbet med smittesporing rundt de to andre smittetilfellene. Det medfører nå at en av andreklassene ved Vennesla skole går i karantene fram til og med 7. februar. Fire ansatte ved denne skolen er også satt i karantene i samme tidsrom. Disse vil nå teste seg. 
Foresatte har fått informasjon fra smittesporingsteamet og skolens ledelse. Kun elever som får symptomer trenger å teste seg, ellers ikke.

Det er også flere andre nærkontakter i denne smittesaken  som er satt i karantene. Enkelte av disse er allerede testet og svar på disse testene vil avgjøre om det kan bli ytterligere karantenesituasjoner.

Kommuneledelsen med ordfører og rådmann i spissen er imponert over den store jobben som er gjort med smittesporing lørdag kveld.