- Jeg er bare så imponert, sier barnehagerådgiver Bess Thormodsæter i Vennesla kommune.

Hun ber kommunikasjonsrådgiveren komme seg ut av kontoret for å bli med til et par barnehager. Nå fortjener alle de hundrevis av frontsoldatene i smittekampen en skikkelig, velfortjent hyllest!

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane stemmer i. Han mener også det er helt på sinn plass å gi en takk til alle som hver eneste dag står midt oppe i det. Mange kompliserte avgjørelser. Mange utmattende vurderinger. Likevel går det veldig greit.

Farlig eller greit snørr?

Vi burde gjort det for lenge siden, men vi gjør det nå! Vi kunne ha valgt en eldreinstitusjon, en skole, et dagsenter eller noe helt annet. Men i dag vil vi snakke om barnehagene og hva som foregår der.

Tenk på hvor mange tusener eller titusener av små avgjørelser og vurderinger som er gjort. Det er ikke så lett å vite om litt snørr er «farlig snørr» eller «helt greit snørr». Skal barnet gå i dag, eller må vi bli hjemme? I snart ett år har altså hundrevis av foreldre og ansatte greid å vurdere dette helt riktig. Det er dønn imponerende!

Bank i bordet. Plutselig kan det komme et smitteutbrudd. I dag gleder vi oss heller over at Vennesla kun har hatt 46 smittetilfeller og at det ikke har vært store utbrudd i noen institusjoner, skoler eller barnehager under hele pandemien.

Råd til småbarnsforeldre om luftveissymptomer

Smittevern i barnehage og skoler.

Styrer ved Barnestua barnehage, Mette Andreassen, er mektig imponert over ansatte og foreldre.
Styrer ved Barnestua barnehage, Mette Andreassen, er mektig imponert over ansatte og foreldre.

Ekstremt imponert!

- Jeg er ekstremt imponert over ansatte og foreldre. Hver dag står foreldrene i kø i regn eller kulde. Kun én kan inn i ganga av ganga. Vi sprayer hender i porten, vasker hender når vi kommer inn og snakker om hostehygiene hele dagen, forteller barnehagestyrer Mette Andreassen i Barnestua.

Det har gått i rødt nivå med små kohorter til gult nivå hvor hver avdeling er en kohort. Det har vært redusert åpningstid og det har vært store antall ansatte som ikke kan komme på jobb fordi de har symptomer.

- Aldri har jeg hørt en eneste klage fra ansatte. De bare tar det positivt, selv om alle møter i perioder har gått på kveldstid og vi må omstille oss til nye rutiner fra dag til dag, sier Andreassen.

Utfordrende valg

Det har vært utfordrende å forholde seg til mange ulike smittevernveiledere i perioder. I starten kom det mange endringer. Nå er dette mye bedre.

- Foreldrene har gjort en formidabel innsats. Foreldre har bidratt enormt i smittekampen, sier Mette Andreassen. Det er ikke så enkelt å stå i krysspress mellom egen jobb og smittevern når ens barn viser noen små symptomer som vi ellers ikke ville reagert på. Å ta den riktige beslutningen da, krever ryggrad.

Noe av det tøffeste for de barnehagesansatt, etter hvert som pandemien bare har fortsatt, har vært å ringe og be foreldre hente barna fordi de viser tegn på sykdom. Du vet at foreldrene allerede har brukt opp alle fridagene og at de må fortelle sin sjef at de må gå fra jobb og kanskje påføre bedriften skade. Likevel er det ingen sure miner.

- Mange står i tøffe situasjoner, likevel har de greid å prioritere rett og gjøre kloke vurderinger. Det er jo ikke sort- hvitt dette. Det er vanskelige valg – og samtidig er det jo press. Hverken ansatte eller foreldre ønsker å være borte fra jobb. Likevel har vi sammen greid å ta riktige valg, sier Hilde Aabel, styrer ved den private Harestua Barnehage i Ludefladen.

Hun har 20 barn og syv ansatte i barnehagen. Sammen med foreldrene har de vist en kraftig stayer-evne og samarbeidet svært godt.

Hun skryter særlig av kommuneoverlege Per Kjetil Dalane som du kan ringe til både sent og tidlig når du trenger hjelp til en avklaring. Både Aabel og Andreassen mener hans fleksibilitet har vært helt uvurderlig.

Barna vil leke med alle igjen

Barna selv fortjener også skryt og ros. Hilde og Mette forteller om barn som raskt tilpasser seg en ny virkelighet. Mange av de små håper koronaen snart tar slutt. De vil leke med flere. Samtidig er de kjempeflinke til å følge rutiner, vaske hendene og holde avstand til de utenfor kohorten.

Mette Andreassen trekker også fram fordeler. Da barnehagene var på rødt nivå, var gruppene små, åpningstiden redusert og barna traff samme ansatte hver dag.  Da opplevde de ansatte en uvanlig ro og harmoni i barnehagen. Det var helt spesielt å være der da.

- Jeg er som sagt dypt imponert. Og midt i det hele har barnehagene også greid å løfte blikket og samarbeidet slik at barna også kan være med på noe optimistisk. Vi hadde alle tegningene med «alt skal bli bra igjen» og vi hadde det store kunstprosjektet med Lekende vitaminer, avslutter Bess Thormodsæter.

Vi er avhengige av hverandre. I Vennesla kommune er vi et fellesskap som må hjelpe hverandre. Når vi står sammen, samarbeider, samskaper og samhandler vil det helst gå godt.