Korona-situasjonen har medført at en rekke handelsbedrifter måtte stenge ned en periode. Viktige arrangementer som Handelens Dag og Hunsfosdagen er avlyst, og det er utfordrende tider for handelsnæringen. Samtidig går vi mot en sommer hvor langt flere venndøler, øredøler og hægedøler blir hjemme i egen kommune.

Dette er bakgrunnen for at kommunestyret 30. april, under behandling av koronasituasjonen, enstemmig avsatte 500.000 kroner som næringslivet kan søke på – for å fremme aktivitet og økt handel.

Det er et politisk mål at kommunen bidrar til aktivitet og tilbud som gjør at innbyggerne både kan finne på ting å gjøre i egen kommune, men også bidra til økt handel.

Det er satt opp følgende kriterier for tilskudd:

  • Det kan gis tilskudd til foreninger, lag og organisasjoner som planlegger og gjennomfører tiltak i hele eller deler av kommunen som stimulerer til handelsaktiviteter og økt handel.
  • Prosjektene må være forenlig med de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak.
  • Samarbeidstiltak og prosjekt som omfatter hele kommunen prioriteres.
  • Tiltaket bør kunne iverksettes innen kort tid og være gjennomført seinest i løpet av august.
  • Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner eller enkeltbedrifter.

Skriftlig søknad sendes Vennesla kommune innen 01.juni på post@vennesla.kommune.no eller til Vennesla kommune, postboks 25, 4701 Vennesla.

Konkrete spørsmål om søknad kan rettes til Torgeir Haugaa, næringsrådgiver på telefon 909 84 838