Svaret på det spørsmålet skal finnes i den store utredningen av barnehage og skolestruktur som nå settes i gang for fullt i nedre Vennesla.

Bred utredning

Arbeidet skal være ferdig i god tid før budsjettavklaringene til høsten. Oppvekstsjef Steinar Harbo og rådmann Svein Skisland pekte før helga ut enhetsleder ved Eikeland oppvekstsenter, Simon Ellingsberg, til prosjektleder for arbeidet. Ellingsberg frikjøpes i 40 prosent fram til høsten for at den store utredningsjobben kan bli best mulig.

Kommunestyret ønsker en bred utredning og har sagt at følgende skal utredes

 • Antall skoler
 • Antall barnehager
 • Forsvarlige barnegrupper/klassestørrelser
 • Forsvarlig ledelse med riktig kompetanse
 • Utrede oppvekstsentre
 • En srtruktur som tar høyde for økt barnetall.
 • Endringer i skolekretser
 • Se på mulighetene for å bygge ny sentrumsnær skole.

Det siste spørsmålet avklarte plan- og økonomiutvalget tirsdag at kan vurderes i en egen sak. Rådmannen skal så fort som mulig komme med en egen sak om ny storskole. Politikerne må så avgjøre om ny skole skal være en del av utredningen videre eller ikke.

- Det er en omfattende jobb vi tar fatt på. Det viktige for meg er å bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Ellingsberg, som gleder seg til den viktige jobben som prosjektleder.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe

Harbo og Ellingsberg kan allerede nå si at ostehøvel ikke lenger er brukelig verktøy til å spare i oppvekstsektoren.

-Vi har hatt flere kutt-omganger etter det prinsippet, og nå sliter enhetene med å holde budsjett. Samtidig bruker vi mer pr. elev enn andre kommuner, sier Ellingsberg.

Rådmannens ordre, på bakgrunn av de politiske vedtak, er klar og tydelig: «Finn den strukturen som gjør at vi kan levere best mulig tjenester til flest mulig barn og elever i kommunen innenfor forsvarlige rammer.»

Arbeidsgruppa som skal utrede skole- og barnehagestrukturen får følgende sammensetning i tillegg til Ellingsberg:

 • Økonomisjef Gerd Signe Eieland
 • Oppvekstsjef Steinar Harbo
 • Byggforvaltning Inger C. Neset
 • Tillitsvalgte Randi Sofie Hagen og Merete Aa. Aardal
 • Rådgivere skole/barnehage

Arbeidet styres av ei styringsgruppe. Den består av rådmannens ledergruppe pluss de to tillitsvalgte.

Involvering

Involvering blir viktig, og det vil skje gjennom de ulike gruppene som er oppnevnt til dette formå får uttale seg til utredningene før konklusjoner trekkes:

 • Kommunalt foreldreutvalg
 • Vennesla barne- og ungdomsråd
 • Barnehagene ved SU-representantene
 • Rådet for funksjonshemmede

Framover nå vil arbeidsgruppa jobbe med en konkret framdriftsplan for arbeidet.