Det valgte eldreråd består av

Øystein Larsen - formann
Unn Abrahamsen - nestformann  
Turid Simonstad
Åse Eikeland (politisk repr.)
Raymond H. Bærø (politisk repr.) 

Vararepresentanter:
Jan Nilsen
Liv Andersen  
Yngvill Bjellås
Øyvind Andersen (politisk repr.)
Daniel Bakken (politisk repr.) 

Leif Robert Sakariassen er sekretær.

Eldrerådet er representert på følgende områder

Representantskapet Venneslastua: 
Unn Abrahamsen

Vennesla Boligstiftelse:
Øystein Larsen. 

Frivillighetssentralen:
Erna Robstad