Det valgte eldreråd består av

Gerd Vigdis Slettedal - leder
Unn Gerd Abrahamsen - nestleder  
Knut Arne Løvdal
Torgrim Nordgarden
Yngvill Falkum Bjellås
Solveig Robstad (politisk repr.)
John Helge Austgulen (politisk repr.) 

Vararepresentanter:
Raymond Holberg Bærø (politisk repr.)
Line Iveland (politisk repr.)
Ivar Kristian Andersen
Turid Simonstad
Øystein Larsen

Jennie Hummervoll Mjåland er møtesekretær

Eldrerådet er representert på følgende områder

Representantskapet Venneslastua: 
Unn Abrahamsen

Vennesla Boligstiftelse:
Gerd Vigdis Slettedal

Styringsgruppa for demente:
Yngvild Bjellås

Frivillighetssentralen i Vennesla:
Torgrim Nordgarden

Frivillighetssentralen i Hægeland og Øvrebø: 
Knut Løvdahl

Se hvilke saker Eldrerådet jobber med​