I følge § 1 i ”Lov om kommunale eldreråd” står det at ”I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valgperioden”.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokumenter som berører eldrerådets saksområde, skal legges fram for rådet i god tid før kommunestyret/hovedutvalgene behandler sakene.

Det valgte eldreråd består av

Gerd Vigdis Slettedal - leder
Unn Gerd Abrahamsen - nestleder  
Knut Arne Løvdal
Torgrim Nordgarden
Yngvill Falkum Bjellås
Solveig Robstad (politisk repr.)
John Helge Austgulen (politisk repr.) 

Vararepresentanter:
Raymond Holberg Bærø (politisk repr.)
Line Iveland (politisk repr.)
Ivar Kristian Andersen
Turid Simonstad
Øystein Larsen

Hilde Grundetjern er møtesekretær

Eldrerådet er representert på følgende områder

Representantskapet Venneslastua: 
Unn Abrahamsen

Vennesla Boligstiftelse:
Gerd Vigdis Slettedal

Styringsgruppa for demente:
Yngvild Bjellås

Frivillighetssentralen i Vennesla:
Torgrim Nordgarden

Frivillighetssentralen i Hægeland og Øvrebø: 
Knut Løvdahl

Se hvilke saker Eldrerådet jobber med​