- Veldig bra. Vi har faktisk så mange påmeldinger at vi skal i gang med nytt kurs 7. og 9. mai, forteller Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen.

Ønsker du å bli med på det nye kurset, kan du melde deg på til Dønnestand. Han har mobil 906 67 689 og epost:  tom.erik.donnestad@sogne.kommune.no

Mandag møttes rundt 40 venndøler av begge kjønn til det oppfriskningskurset i kommunestyresalen på Herredshuset i Vennesla. Kurset over to dager av fire timer. Det serveres et godt måltid underveis.

Kursholder Frode Haavaag fra Statens Vegvesen sier dette om viktigheten av slike kurs:

- Folk ønsker å bo hjemme og klare seg selv så lenge de kan. Da er bilen viktig. Mange er usikre og velger å kjøre mindre. Vår erfaring er at praktisering er det aller beste. Dette kurset gjør den enkelte trygg og mye sikrer i mange år ekstra som sjåfør.

Statistikken lyver ikke: Eldre bilførere er mer utsatt for å havne i alvorlige ulykker og dødsulykker enn andre. Men for eldre bilførere som har tatt +65-kurset, er det motsatt. De er mindre utsatt enn andre for å havne i ulykker.

På kurset snakkes det om utfordringer og temaer som eldre sjåfører ofte er usikre på. Mye er  jo skjedd med trafikken siden de tok sertifikatet.

Rundkjøring og filskift er gjengang-temaer. Det samme er parkeringsbestemmelser, vikeplikt, motorveg og vegmerking.