Eikeland Oppvekstsenter barnehage er en av fem kommunale barnehager i Vennesla kommune, og du finner oss på Hægeland. Barnehagen holder til i et nytt, lyst og flott tilbygg ved skolen. Barna har egen inngang som er adskilt fra skolens inngang. Personalet har felles personalavdeling med skolepersonalet. Barnehagen har et eget uteområdet, i tillegg til at vi ligger tett opp i skogen og lysløpa. Barnehagen har et stabilt, og meget kompetent personalet med mye erfaring og kompetanse fra arbeid i barnehagen.

Om barnehagen

Visjon: Barnet i fokus, alle skal bli sett og tatt på alvor.

Barnehagen følger de lover og rammer som er fastsatt av stat og kommune.  Vi forholder oss til barnehageloven og Rammeplanen. 

 • Fagområdene: I barnehagens daglige liv vil det ofte være glidende overganger mellom lek og sosiale samspill og de syv fagområdene. Barnehagen vil være innom alle syv fagområdene som rammeplanen beskriver.
 • Være sammen programmet: Vi har valgt å bruke være sammen programmet. 
 • Inkluderende Læringsmiljø –Inkluderende læringsmiljø er initiert av Knutepunkt Sørlandet.       

Vi jobber hele tiden med lek og bruker prosjektarbeid som metode. Vi ønsker å være en lærende organisasjon i kontinuerlig utvikling, og vi vil være tilstede for barn og foresatte. Vi bruker blant annet «være sammen» som et verktøy for å oppnå målene i inkluderende læringsmiljø.

 Vi drifter 40 plasser fordelt på tre grupper:

 • Nøtteliten (barn født i 2018 og 2019)
 • Eikenøtta (barn født i 2017)
 • Hasselnøtta (barn født i 2015 og 2016).

For mer informasjon se barnehagens årsplan.  

Barnehagetilbud

Vi kan tilbyr 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hver år. 

Kontakt oss

Telefonnummer avdelingene:

 • Nøtteliten (0-3 år): 982 99 867
 • Eikenøtta (4-3 år): 982 99 868
 • Hasselnøtta (4-5 år): 982 94 333

Barnehagestyrer: Hildegunn Lundevold
Telefon: 906 59 902
E-post: Hildegunn.Aasen.Lundevold@vennesla.kommune.no

Enhetsleder for Eikeland oppvekstsenter: Simon Ellingsberg
Telefon: 975 70 196

Besøksadresse:
Setesdalsveien 870
4720 Hægeland 

Postadresse:
Eikeland oppvekstsenter
Postboks 25
4701 Vennesla

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir det stengt. Vi er et oppvekstsenter og kan legge tilrette for samarbeid med SFO i skolens ferie, vi har prøvd ut samarbeid i romjula, det betyr at dersom det blir barn på SFO og det kan legges tilrette for samarbeid vil dere kunne oppleve at barnehagen kan gi et tilbud i romjula selv om det skulle være færre enn 5 barn tilstedet. Dette blir avklart fra år til år. 

 

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

Vi har som mål at alle dagene skal legges til dager hvor skolen har stengt. 

Barnehageåret 2020/2021: 

 • Fredag 14 august 2020
 • Fredag 16 oktober 2020
 • Mandag 4 januar 2021
 • Fredag 14 mai 2021
 • Onsdag 23 juni 2021

Årsplan

Informasjonshefte 2020-2021 All praktisk informasjon 

Årsplan 2020-2021 for faglig informasjon 

Barnehageåret

Barnehageåret er fra 01.08 til og med 31.07 påfølgende år.

Når dere får tilbud om plass ved hovedopptak vil den tildeles fra starten av august. Er det mange søkere så starter ikke alle samme dag, da det er viktig å tilrettelegge for en god tilvenning. Dere vil bli fakturert fra den dagen tilbudet starter. Dvs at dersom dere får oppstart litt etter 01.08 blir dere fakturert fra oppstartdato og ikke fra 01.08.

De kommunale barnehagene har sommerstengt uke 28,29 og 30 

Ansatte

 

ADMINISTRASJON: 

  Simon Ellingsberg   Tlf. arbeid: 38152880

Hildegunn Lundevold

Hildegunn Lundevold
Styrer barnehagen
Vis e-postadresse
Tlf. arbeid: 90659902 

HASSELNØTTA: 

Odd Helge Føreland Odd Helge Føreland
Pedagogisk leder
Hasselnøtta
Tlf arbeid: 98294333  
Inger Marie Nygård   Inger Marie Nygård
Pedagogisk leder
Hasselnøtta
Tlf arbeid: 98294333    
Thorunn Aurebekk Thorunn Aurebekk
Fagarbeider
Hasselnøtta
Tlf Arbeid: 98294333
      Camilla Svendsen
Lærling
Hasselnøtta
 

EIKENØTTA: 

Rania Ibrahim   Rania Ibrahim       
Pedagogisk leder
Eikenøtta
Tlf. arbeid: 98299868 
Kristine R. Eftevand Kristine R. Efte 
Fagarbeider
Eikenøtta
Tlf. arbeid: 98299868
Hilde Gunn Frivoll Hilde Gunn Frivoll
Fagarbeider
Eikenøtta
Tlf. arbeid: 98299868
 Aurora Alsand Skår Aurora Alsand Skår
Lærling
Eikenøtta
Tlf. arbeid: 98299868  

NØTTELITEN: 

Nellie Gunn Landås Nellie Gunn Landås
Pedagogisk leder
Nøtteliten
Tlf. arbeid: 98299867
 Therese Aas-Lyngby Therese Aas-Lyngby
Pedagogisk leder
Nøtteliten
Tlf.arbeid: 98299867  
Solbjørg Olsen Solbjørg Olsen  
Fagarbeider
Nøtteliten
   Tlf.arbeid: 9829986  
 Ingrid Skarpenland Ingrid Skarpenland
Fagarbeider
Nøtteliten
Tlf.arbeid: 98299867  
Irene Tveit Irene Tveit
Fagarbeider
Nøtteliten
    Tlf.arbeid: 98299867  

KJØKKENANSVARLIG:

Nora Hægeland Nora Hægeland
Kjøkkenansvarlig/fagarbeider
         

ØVRIGE ANSATTE/PERMISJONER: 

      Malin Zakariassen
Lærling (permisjon)
Hasselnøtta
 
Jorunn Nygård Jorunn Nygård
Lærling (permisjon)
Nøtteliten
     
  Sutthikan Larsen - Renholder       
  May Irene Vågeng - Renholder       
  Jan Inge Hægeland - Driftsoperatør       

 

 

Samarbeidsutvalg (SU)

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Her er foreldre, ansatte og eier representert.  SU skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Hos oss har vi møter minst 2 ganger pr år, i tillegg brukes mail til informasjon. Referatene sendes til foreldre i visma. Saker som tas opp i SU kan være planleggingsdager, årsplan, vedtekter, åpningstider, ferie, sykefravær, budsjett, endring i organisering/struktur, tilsyn, internkontroll, foreldreundersøkelse, sommerfest og andre arrangementer som foreldre er deltaktig i. Alle medlemmer i SU kan melde inn saker til møtene. Foreldre som er fornøyd/misfornøyd eller som lurer på noe kan kontakte foreldrerepresentantene. 

Vi har felles samarbeidsutvalg med skolen - så hele senteret er representert. Dette gir oss gode muligheter til å jobbe felles for hele sentert og forstå hverandres behov. 

Representanter for foreldrene:

Eva Irmelin Håkedal - (representant fra Hasselnøtta):  99538796 mail: timmyturbo@live.no

Connie Jeanette Brandal:(vara: representant fra Eikenøtta): 45172015 mail: conjsol@gmail.com

Ove Langeland: (representant for Nøtteliten)  404112069 mail: ove@bico.no

Anders Birkenes: (vara: representant fra Nøtteliten)47601488 mail: abirkenes@gmail.com

Gijs Mans og Ingrunn Strandberg Olsen er foreldrerepresentanter fra skolen. 

Representanter for de ansatte: 

Thorunn Aurebekk -avdeling Hasselnøtta, vara er Hilde Gunn Frivoll 

Therese Aas-Lyngby Olsen - avdeling Nøtteliten 

Hanne Hægeland og Silje Hallingsgård representerer de ansatte i skolen. 

Representant for eier: 

Martin Engamo: engamo@vennesla-kommunestyre.no

I tillegg deltar enhetsleder Simon Ellingsberg og styrer Hildegunn Lundevold