Skatteseddel for 2018 er nå sendt ut.

Skattetaksten for 2018 for alle eiendommer er oppjustert med 10%, se kommunestyrets vedtak sak 83/17 om kontorjustering, jfr. Eiendomsskatteloven § 8A-4.

Bunnfradraget pr boenhet er samtidig økt fra kr 225.000,- til kr 300.000,-.