Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller Avtalegiro. Husk at avtalene opprettes og endres i nettbanken din. Ta kontakt med banken din hvis du trenger hjelp. 

eFaktura

Med eFaktura får du ikke tilsendt fakturaen i posten. Hvis du har eFakturaavtale vil alle fakturaer du får fra kommunen (eiendomsgebyrer, SFO, hjemmehjelp, osv.) komme som eFaktura i banken til den som står som fakturamottaker.  Hvis du vil endre fakturamottaker må du ta kontakt med den enheten i kommunen som sender ut fakturaen.

Du må selv godkjenne eFakturaen for betaling, og du kan klikke på den i nettbanken for å se hva du betaler for.

For å motta eFaktura må du krysse av på valget "Ja takk til alle"/Alltid eFaktura i din nettbank eller betalingsapp (f.eks Vipps).Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du lett reservere deg i nettbanken.

Avtalegiro

Med Avtalegiro vil faktura bli trukket/betalt automatisk på forfallsdato uten at du trenger å foreta deg noe. Kopi av faktura blir i tillegg sendt pr. post. Dersom du heller ønsker å motta denne på e-post kan du kontakte kommunen og oppgi mailadresse.