Å sende dokument via e-post kan være en usikker kanal, og kan i verste fall bli stoppet i spamfilter. Ved å benytte tjenesten eDialog, åpner vi for at du kan sende inn dokument via en sikker kanal. 

Her finner du eDialog for Vennesla kommune

NB: For å bruke denne tjenesten, må du først autentisere deg ved hjelp av ID-porten. 

Slik fyller du ut skjemaet: eDialog - sikker innlevering av dokumentasjon til Vennesla kommune:

Velg om du er privatperson/innbygger (fødselsnr.) eller om du representerer en virksomhet (org.nr). Obligatoriske felt er merket med *

Gi en god beskrivelse av forsendelsen din. Kommentarfeltet blir lagt inn som et eget vedlegg til forsendelsen din.

Er kommunen sitt saksnummer kjent, vær grei å skriv dette i feltet «tittel» sammen med tittel på innsending. Eks.: «20/00009 – Søknad om ferdigattest».

Husk å laste opp relevante vedlegg. NB: godkjente filformat er pdf, txt, xml, jpeg, png, sos, MP3.

Klikk på «Send forsendelse». Du vil få en kvittering på epost.

Forsendelse av dokument som ikke er offentlige: 
Tjenesten eDialog er godt egnet til å sende inn dokument som ikke er offentlige. Kanalen er kryptert og avsender autentisert. Filene kommer rett inn i kommunen sitt sak/arkivsystem der de blir fordelt til saksbehandler.

Du skal ikke bruke eDialog dersom:

  • Kommunen har elektroniske skjema til formålet, f.eks. søknad om barnehageplass, søknad om stilling, søknad om SFO mm.
  • Henvendelser som gjelder enkle spørsmål som ikke skal journalføres i kommunen sitt sak/arkivsystem. Da kan du sende e-post til post@vennesla.kommune.no