Det er dyreeier som har ansvar for at dyr har det bra, men Mattilsynet har ansvar for å ha tilsyn med at dyreeiere gjør jobben sin. Dersom dyreeier bryter loven og ikke tar hånd om dyrene på en god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. Mattilsynet kan ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive om nødvendig.

Les mer på nettsidene til Mattilsynet

Veterinærvakt 

Ved akutt behov for dyrlege utenom ordinære åpningstid. Vennesla samarbeidet med Kristiansand om veterinærvakt.

Nummeret er. 829 97 020