Innbyggertorget har følgende åpningstider for forhåndsstemming:

UKE 32:

  • Torsdag: klokka 10.00 til 18.00
  • Fredag: klokka 10.00 til 16.00

UKE 33, 34 og 35:

  • Mandag: Klokka 10.00 til 16.00
  • Tirsdag: klokka 10.00 til 16.00
  • Onsdag: Klokka 10.00 til 16.00 
  • Torsdag: Klokka 10.00 til 18.00
  • Fredag Klokka 10.00 til 16.00

UKE 36:

  • Mandag  til torsdag:Klokka 10.00 til 18.00
  • Fredag: Klokka 10.00 til 16.00

Det vil også vær mulig å forhåndsstemme ved Vennesla omsorgssenter, Hægelandsheimen omsorgssenter og Venneslastua. Tidspunkt for stemming på disse stedene vil bli kunngjort på de ulike lokasjonene.

Stemme hjemme

Alle som ønsker å avgi stemme, skal få mulighet til å stemme. Hvis du ikke kan møte opp til forhåndsstemming eller i valglokalet, kan vi komme hjem til deg eller der du oppholder deg. Dette krever søknad til valgstyret på forhånd. Fristen  er 30. august og du må melde fra til valgsekretær Hilde Grundetjern på

Epost: Hilde.grundetjern@vennesla.kommune.no
Mobil: 480 05 476

Slik forhåndstemmer du

Dersom du stemmer i kommunen og fylket du har stemmerett i ved kommunestyre- og fylkestingsvalget foregår stemmegivingen slik:

Ta stemmesedler

Ta stemmesedlene du vil bruke: En for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, hvis du ønsker å stemme ved begge valgene.

1
Personstemme kommunestyrevalget

Du kan gi personstemmer til en eller flere kandidater dersom du ønsker det. Se hvordan du gjør det lenger ned. Veiledningen finner du også på stemmeseddelen.

2
Brett stemmesedler

Brett stemmesedlene med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

3
Stemple

Gå til en valgfunksjonær, og få et stempel på stemmesedlene. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.

4
Legg i urne

Legg stemmesedlene i valgurnen.

5

Slik gir du personstemmer

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til kandidatene du ønsker skal motta et personstemmetillegg. Fremgangsmåten for å gi personstemmer står også på stemmeseddelen.

Personstemmer ved kommunestyrevalg

Personstemme kommunestyrevalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

 

Slenger

Skriv kandidatnavn fra andre partier/ grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen.

Personstemmer ved fylkestingsvalg

Personstemme fylkestingsvalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.