- Det er bare å søke innen 6. januar. Vi har 130.000 kroner igjen på årets budsjett, forteller trafikksikkerhetskoordinator i Agder fylkeskommune, Cato Moen.

Du kan også søke på midler for neste år. Da skal 700.000 kroner deles ut. Søknadsfristen da er 26. mai.

Midlene går til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner og selskaper kan ikke søke om midlene. De er øremerket FAU/skoleklasser, velforeninger, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre aktører.

- Dette er en flott mulighet for lag og foreninger og skoler i Vennesla. Jeg håper det kommer mange gode søknader, sier Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen.

- Hva kan man søke om penger til?

- Det er mye forskjellig. Stikkordet er forebygging, sier Cato Moen og lister opp mange former for tiltak fylket har gitt støtte til:

  • Trafikksikkerhetskurs i lag og foreninger og skoler
  • Tilskudd til hjertesoner rundt skoler (det er prosjekter hvor FAU tegner et hjerte rundt skolen der bilene ikke skal være)
  • Tilskudd til turer til Trafoen og 18 + kurs.
  • Tiltak som retter seg mot trafikanter som kampanjer og holdningsskapende arbeid
  • Tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt vegnett.

Du finner digitalt søknadsskjema og mer informasjon hos Agder fylkeskommune – forebyggende trafikksikkerhet.