I starten legger vi opp til timebestilling. Den enkelte innbygger vil få sms om å bestille vis c19.no. Vi begynner, som tidligere informert med de eldste over 65 år. De som trenger hjelp med bestilling, håper vi får hjelp av familiemedlemmer. Hvis ikke, kan vaksinetelefonen på 948 73 717. Drop-in vil bli vurdert etterhvert.

Vaksinering skjer på kveldstid i Helsesenterets lokaler på gitte dager hver uke, med oppstart torsdag 18. november.

Det er også en del spesielle grupper (helsepersonell, mennesker med lavt immunforsvar og så videre som skal ha tredje dose. De vil ikke få sms og må ringe vaksinetelefonen hvis de fremdeles ikke har fått dose 3. Ringe vaksinetelefonen må også du som har ombestemt seg og nå ønsker første eller andre dose. Du er selvsagt velkommen  til vaksinering.

Gledelig massetest

Smittesituasjonen i Vennesla er fremdeles krevende, men med lyspunkter. Det ble registrert 11 nye smittede torsdag og til nå fredag er det tre nye tilfeller. De siste sju dagene er det over 80 smittede.
Svært gledelig kom det ingen nye positive prøver under massetestingen ved Vennesla skole. Det har vært hjemmeskolen for fjerde trinn der denne uken. Det er smitte ved flere skoler og barnehager. Foreldre foresatte vil få informasjon om det som skjer på deres skole/barnehage via skolen/barnehagen.

Andre tiltak

Regjeringen kom fredag med innskjerpinger i testregimer for nærkontakter. Disse er allerede innført og vel så det i Vennesla. Regjeringen understreker viktigheten av at kommunene selv kan sette inn de tiltak som best passer i den lokale situasjonen. Vi minner om at vi har karantene for husstandsmedlemmer og nærkontakter, pluss generelle råd om å holde meteren, redusere sosial kontakt og vaske hendene godt, samt være hjemme når du kjenner symptomer. Samtidig ønsker vi ikke å begrense fritidsaktiviteter og arrangementer. Det skal holde med en generell aktsomhet