Til nå har det ikke vært skiltet tidsbegrensning på plassen nedenfor Vennesla bedehus i Holtet. Dermed har noen biler stått i lengre tid. Når skiltene med 24-timersparkering er oppe, er det ulovlig å stå lenger enn ett døgn

Det er stor pågang på parkeringsplasser i dette området, og viktig at plassen foran kirka er ledig når det for eksempel skjer begravelser. Denne plassen har firetimers-parkering. Skal du stå hele dagen, er Holtet en god løsning.

Det er egentlig nå tre store døgnparkeringsplasser sentralt i Vennesla. Det er plassen i Holtet, plassen foran drosjesentralen i Koldalen og den store plassen på Graslia. Alle de andre offentlige p-plassene er kun for parkering kortere enn fire timer.

Vi har kontroller fra tid til annen i sentrum. Nå er det også aktuelt med kontroll i Holtet. 

Samtidig er parkeringsbestemmelsene og parkeringspolitikken oppe til behandling, og politikerne vil etterhvert få en sak om framtidas parkeringspolitikk for Vennesla.