Botilbudet er døgnbemannet og tilbyr tjenester etter vedtak.  Vårt hovedfokus er livsmestring og økt livskvalitet. o du trenger å kontakte oss, har vi en vakttelefon du kan ringe Den er 959 88 321.

Bofellesskapet i Døblebakken gir tjenester etter forutgående vedtak og er en del av Enhet for livsmestring.12 fast ansatte jobber i bofellesskapet og fokuserer på livsmestring og økt livskvalitet.  Praktisk bistand, støttesamtaler og veiledning, følge til helsetjenester, tannhelsetjenester og offentlige kontorer, koordinering og motivasjonsarbeid er en viktig del av hverdagen vår.

Det er viktig å understreke at Døblebakken er bofellesskap er hjemmet til enkeltmennesker som selv bestemmer over egen hverdag og tar egne valg. Alle må behandles og få respekt og ta ansvar som de enkeltmenneskene vi er. Kommunen yter pleie og omsorg og bistand. Ved tvang er det sykehus og spesialisthelsetjeneste som overtar ansvaret.

Mål og verdier

Vi har utarbeidet noen setninger som grunnlag for arbeidet vårt. Målet er hele tiden å skape et best mulig bomiljø og gode hverdager for de som bor i fellesskapet.

  • Vi verdsetter hverandres forskjellighet
  • Vi tar ansvar for hverandre
  • Vi gjør hverandre tryggere

Hvem kan få tilbudet

Bofellesskapet i Døblebakken er tilrettelagt for personer med psykiske lidelser som trenger døgnkontinuerlig oppfølging i forhold til livsmestring og praktisk bistand. Bolig tildeles etter søknad.

Hvordan søker du

Du bruker søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er enhet for koordinerende tjenester som behandler søknaden. Utskriftsvennlig pdf-format av søknadsskjema finner du HER