Det kan ved særskilte anledninger og i tidsavgrensede perioder gis dispensasjoner på følgende områder:

  • Bemanningsnorm
  • Pedagogisk bemanning (pedagognorm)
  • Utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder
  • Krav til norskferdigheter

Generelt og i forkant
Barnehagen skal kunne vise til rutiner og systemer som sikrer at lovkrav til en hver tid overholdes. Eier/styrer oppfordres til å ta kontakt med administrasjonen før innsending av dispensasjonssøknader for veiledning/drøfting. SU skal uttale seg og fatte et vedtak om å søke disp.
Til utregning av barn og behov for bemanning/pedagog viser vi til kalkulator fra Udir

Se for øvrig

Kontaktpersoner:

Barnehagerådgiver Anita Kverneland
mob: 982  99 849 / Sentralbord 38 13 72 00

Barnehagerådgiver Hildegunn Åsen Lundevold
mob: 906 59 902 / Sentralbord 38 13 72 00