Det opplyser en fornøyd byggesaksleder, Anne Lene S. Nilsen.

Utvalget av digitale søknadsløsninger for byggesak blir stadig større, og det finnes nå tilbud som gir god støtte for søknader uten ansvarsrett for både profesjonelle og privatpersoner. 

HER KAN DU FINNE OVERSIKTEN

Det er Direktoratet for byggkvalitet som via samarbeidspartnere tilbyr nasjonale, digitale løsninger. Noen av løsningene koster noe ekstra å benytte, siden private aktører står bak.

- Gradvis kommer digitaliseringen også inn i byggesaksbehandlingen. Det er kompliserte ting å gjøre selvbetjent fordi nesten ingen saker kan standardiseres, men utviklingen er i full gang, sier Anne Lene S. Nilsen

Byggesaksavdelingen gleder seg over at direktoratet tilbyr stadig flere tjenester digitalt noe som bidrar til at søknader som mottas i kommunen er mer komplette og saken kan raskere legges under behandling av saksbehandlere.

Ellers opplyser Anne Lene at det finnes mye god veiledning på Direktoratet for byggekvalitet sin hjemmeside Bygge eller endre (dibk.no) som innbyggere kan benytte før de kontakter byggesaksavdelingen, noe som bidrar til at saksbehandlere bruker mindre tid på veiledning og mer tid på saksbehandling.