Det rike lag- og foreningslivet i hele Vennesla kommune er svært viktig for velferden og trivselen i bygda.

I samarbeid med Frivillighet Norge arrangerer Vennesla kommune en dialogkonferanse. 

På dialogkonferansen vil  Frivillighet Norge presentere resultatetene av spørreundersøkelsen som ble sendt ut til alle lag og foreninger i Vennesla kommune i vår. Vi har flere spørsmål DU kan være med gi innspill på. 

Nå har DU muligheten til direkte påvirkning og innflytelse på hvordan kommunen skal samarbeide med lag og foreninger. Det er viktig at ulike typer lag og foreninger stiller opp slik at vi kan legge til rette for gode vilkår for det det frivillige engasjementet i årene som kommer. Dette vil være ledd i kommunens utvikling av lokal frivillighetspolitikk. 

Vi håper du har tid og anledning til å komme på Kulturhuset 24 september, kl. 19.00. 

Påmelding kan du gjøre her

Har du noen spørsmål ta kontakt med rådgiver May-Lene Uberg tlf. 996 95 035.