Under kan du lese litt mer om hver eneste sak som var oppe i kommunestyret torsdag 23. mai.

Nasjonal ramme for vindkraft på land

26 representanter stemte for rådmannens forslag som lyder: "Vennesla kommune er negative til at det arbeides videre med utbyggingsprosjekter for vindkraft i kommunen. Venstres Oddbjørn Hagen var uenig. Han mente Vennesla må ta sitt ansvar for neste generasjon og heller melde til staten hvor vi ikke vil ha vindmøller og hvor vi vil ha dem. Aps Berit Kittelsen fikk enstemmig støtte til et tilleggspunkt om at hvis vindmøller kommer mot kommunens vilje, må utbyggingen kompenseres etter sammme nivå som for vannkraftutbygging.

Årsrapport og årsregnskap

Begge deler ble enstemmig vedtatt. Høyre, Frp, Venstre og Partidet De Kristne ønsket å bruke to millioner av fjorårets overskudd til strandsti-satsing. Flertallet Ap, Sp og KrF ville ikke bevilge utenom budsjett, men signaliserer at alle partier ønsker å satse på Otra elvepark og at det skal brukes penger. Senterpartiets Eivind Drivenes signaliserte dette spesielt.

Nye vedtekter i boligstiftelsen

Vennesla kommunestyre er enstemmig enig i nye vedtekter for Vennesla boligstiftelse hvor pargraf to endres til: "Bare eldre og funksjonshemmede kan være leietakere i stitelsens boliger. Gjenlevende ektefelle har anledning til å fortsette leieforholdet, selv om vedkommende ikke tilfredstiller vilkårene i denne paragrafs 1. punkt. Når særlige grunner foreligger, kan boligene leies ut til andre." Endringen gjøres for å øke fleksibiliteten for boligstiftelsen og for å kunne bruke en eiendom i Fjellvegen 20 noe mer fleksibelt. Endringen skal endelig godkjennes av Stiftelsestilsynet.

Kontroll av skjenkestedene

Kommunestyret vedtok enstemmig årsrapporten om alkoholkontroll. Det utføres jevnlig kontroller med de som selger og skjenker alkohol i kommunen og sjekkes at de som har fått bevilling opptrer i samsvar med regelverket. Det ble i fjior solgt 455.039 liter øl og alkoholholdig drikke i butikkene, mens det ble sjenket 12.409 liter øl, 559 liter vin og 28 liter sprit. Skjenkingen viser kraftig nedgang, og dette forklares med mange store arrangmenter. Året før ble det sjenket over 16000 liter øl og over 1200 liter vin.

 

Innfører VA-norm

Kommunestyret godkjente enstemmig at Vennesla innfører norm for prosjektering og bygging av infrastruktur for vann og avløp (VA-norm). VA-normen gjøres gjeldende fra vedtaksdato.