For å se hva du kan bygge uten å søke anbefaler vi å bruke veilederen hos Direktoratet for byggkvalitet

Du kan også gå rett til SAK10 (Saksbehandlingsforskriften) § 4-1 

Husk uansett å vurdere tiltaket opp i mot bestemmelsene i reguleringsplan/Kommuneplan som du finner i kommunekart