Bygg- og miljøutvalget har vedtatt i møte 11. januar 2018 sak 1/18, ihht Plan- og bygningsloven § 12-10, å legge ut til offentlig ettersyn følgende detaljregulering, med tilhørende beskrivelser, bestemmelser, kart, dokumentasjon og ett ekstra punkt i bestemmelsene:

Detaljreguleringsplan for del av Lomtjønn – gnr/bnr 4/373m.fl.Vennesla kommune:

  • Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-3 legges detaljreguleringsplan for Del av Lomtjønn gnr/bnr 4/374 m.fl., datert 04. desember 2017 ut til offentlig ettersyn.
  • 2.1.15 Det tillates midlertidig eller varig vann- og avløpsanlegg på egen tomt.

Merknader til planene sendes skriftlig til: Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla,
eller post@vennesla.kommune.no 
innen 2. mars 2018. 

Dokumenter i saken finnes her.