Vennesla kommunestyre har vedtatt i møte 24.05.2018, sak 30/18, med hjemmel i PBL § 12-10, å utlegge til offentlig ettersyn - Detaljregulering for gnr/bnr 5/725, m.fl. - Vikeland ved Filadelfia, planid 2017003. Plandokumentene er revidert 1.6.2018 med henhold i vilkår i vedtaket.

Merknader til planen sendes innen 30.7.2018, til post@vennesla.kommune.no , merket 16/02838 eller via skjema under

 

Dokumenter:

Reguleringsplan Området Vikeland Syd
Reguleringsbestemmelser Området Vikeland Sør 01.06.2018
Planbeskrivelse Området Vikeland Syd 01.06.2018
 

Saksfremlegg - Detaljregulering for gnr-bnr 5-725, m.fl. - Vikeland ved Filadelfia
Saksutskrift  - Detaljregulering for gnr-bnr 5-725, m.fl. - Vikeland ved Filadelfia