På vegne av Hommefjell AS, som tiltakshaver, varsles det herved at ViaNova Kristiansand AS, som forslagsstiller, setter i gang arbeid med detaljregulering for boligområdet Høyåsheia (tidl. Hommefjellet) mellom Veråsvegen og Igletjønn i Vennesla kommune, i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt.

Innspill
Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger, som kan ha betydning for planarbeidet eller utbyggingsavtalen, merkes med «Detaljregulering Høyåsheia» og sendes skriftlig til:
ViaNova Kristiansand AS, Postboks 541, 4665 Kristiansand

Frist for innspill er 24.03.2020.

For evt. spørsmål ta kontakt på telefon: 38 12 08 50 eller e-post: even.lorentsen@vianova.no