På vegne av Vennesla kommune ved Enhet for park og idrett varsles det herved at ViaNova Kristiansand AS, som forslagsstiller, setter i gang arbeid med detaljregulering for området Moseidmoen idrettspark / Moseidmoen skole i Vennesla kommune, i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8.

Innspill
Eventuelle synspunkter, merknader eller opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet eller utbyggingsavtalen kan sendes til: ViaNova Kristiansand AS, Postboks 541, 4665 Kristiansand, og merkes med «Detaljreguleringsplan for flerbrukshall Moseidmoen idrettspark/Moseidmoen skole». Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.

Frist for innspill er innen 08.11.2019.

For ytterligere informasjon les her

 Kart med planavgrensning for Flerbrukshall på Moseidmoen finner du her