Offentlig ettersyn

Bygg- og miljøutvalget har vedtatt i møte 11.5.2023, sak 36/23, med hjemmel i PBL § 12-10, å legge ut følgende planforslag til 2. gangs offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Moseidmoen skole og idrettsplass med ny idrettshall, planid 2019005. Plankartet er datert 24.03.2023 og bestemmelser datert 18.4.2023. Planen er revidert ved at regulert flerbrukshall ved Askedalsvegen er fjernet, og i stedet for denne er det regulert inn en mindre basketball-hall langs Ravnåsveien, delvis på areal til paviljong som er revet. Nyregulerte parkeringsplasser er også flyttet til dette området.

Planforslaget er vedlagt. Se nederst

Eventuelle uttalelser sendes til post@vennesla.kommune.no, innen 4.7.2023, merket PLAN-23/00041.

Plan- utbyggingsleder

Her kan du sette deg inn i: