Iht, plan – og bygningsloven §12-8 og §17-4 gjøres det her ved kjent at Eiendom og  Industriutvikling har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale.

Utbygger Tverrbakken A/S
Frist for innspill er 29.01.2018

Formål med planarbeidet er:
Etablering av boligområde.
Eksisterende bebyggelse medtas i planarbeidet.
Infrastruktur (veg, vann, kloakk. Parkeringsplasser mm.)
Friluftsområder.
Lekearealer/fellesområder

Planområdet er vist på nedenfor stående kart

tverrbakken_2000x1496_1000x748_500x374.jpg

Reguleringsområdet har stedsnavn Tverrbakken og ligger i nærhet til Skarpengland Øvrebø
Området er medtatt i rullering av kommuneplan som boligområde for 2018
Det er i samråd med kommunen at detaljregulering av området kan iverksettes.

Merknader innspill om varsel om oppstart av reguleringsarbeid kan sendes skriftlig til
Eiendom og Industriutvikling
Hærås 53 
4646 Finsland 

Tlf: 90821613 
Mail:sv-egska@online.no
Innen tidsfristens utløp den 29.01.2018