Denne uke har 36 ansatte i private og kommunale barnehager, pluss en del ansatte i enhet for barn og familie, vært samlet til fire dager med kurs på Hunsfos.

Det dreier seg om COS-sertifisering. COS står for «circle of security» og betyr en «sirkel av trygghet».

Tenk å lage en slik trygghetssirkel for alle våre barn og unge! Det var målet da folk i oppvekstseksjonen fremmet forslaget som politikerne i Vennesla kommunestyre senere sa enstemmig ja til.

Vennesla er nokså alene om å satse på COS-kurs for alle foreldre, og det vil bli gitt til foreldre til treåringer. Foreldre til barn som fyller tre år i 2023 vil få kurset i 2023, og så videre.

Kursene er et forebyggende og universelt tiltak for tidlig innsats og hjelpe og veilede foreldre i foreldrerollen.

På samlingene denne uka lærer de barnehagensatte mer om kursopplegget og hvordan det skal deles videre.  Planen er å sette i gang kursene for alle foreldre til treåringer fra våren 2023. Foreldrene nås i hovedsak via barnehagene.

Cos-kursene kommer i tillegg til all veiledning og hjelp som allerede gis via Helsestasjon og andre avdelinger allerede.

For få dager siden var også over 800 ansatte i barnehage, skole og andre enheter i Iveland og Vennesla som jobber med barn og unge, samlet på Hunsfos. Da handlet det om et annet prosjekt som heter "trygge barn – handlekraftige voksne", og dreier seg om å bli trygge nok som voksne til å bli handlekraftige nok til å avdekke vold og overgrep mot barn tidlig.

Den som vil skape god framtid må skape god og trygg oppvekst for de som er barn og unge.