- Prøv å se deg selv utenfor. Du banker på dør etter dør, men den stenges for deg. Vi kan ha all verdens systemer, men til syvende og sist handler det om mennesker som møter mennesker. Vi må gi hverandre muligheter, sa driftsleder Harry Arntsen fra Avfall Sør på Støleheia. 

Hala og Harry

Han sto på scenen sammen med Hala Suleiman fra Syria. Hun kom til Norge i 2017 med fast beslutning. Hun ville klare seg selv fortest mulig. Hun fikk litt jobb i svømmehallen, litt lærte mer norsk på kontoret på Voksenopplæringen og enda mer på lensmannskontoret, før turen gikk til Støleheia. Hala takket NAV for enorm støtte, men hun følte det nok litt rart å få jiobben med å dele opp frukt i svømmehallen. Hjemmefra Syria hadde hun fem år på universitetet og var utdannet landbruksingeniør. Hun jobbet på, og heldigvis møtte hun Harry på Støleheia. Han så ikke ei utfordring, han så en ressurs. 1. juni begynner Hala i fast heltidsjobb på Søleheia, fem år etter at hun ikke kunne ett ord norsk og kom til Norge.

Hala og Harry fikk stormende appalus fra 132 deltakere på den store konferansen Ung Innafor på Hunsøya torsdag. Egentlig en helt unik konferanse der ledere fra kommune, offentlige virksomheter, private bedrifter, politikere, næringslivet ellers og frivilligheten samlet seg for å diskutere og la seg inspirere: Hvordan kan vi skape mer rom for mangfold og sørge for at flere unge kommer innafor - i jobb og skolegang. 

Postmannen

Det er selvsagt et hav av forskjell på en ungdom som føler at livet lykkes og en ungdom som føler at alle dører stenges. Det er også en enorm økonomisk forskjell. 

- Vi må slutte å snakke om utenforskap. Vi må snakke om innafor. Det er typisk å bruke 90 prosent av tiden på å skissere problemer og bare ti prosent på å jobbe med løsninger. Vi må snu dette, sa Francois Elsafadi. Han er bror til den mer kjente Marco og sammen reiser de land og strand rundt og holder inspirasjonsforedrag. Francois kom til Norge  i 1987. Han er opprinnelig fra Libanoen og vet mer enn de fleste hva forskjellen på utenforskap og innenforskap kan være.

Francois fortalte historien om da han bodde i blokk i Berlin sammen med sine to brødre. Det var et farlig område og de tre guttene  fikk ikke lov å gå ut av mor. De sto på balkongen og fikk etterhvert kontakt med postmannen som kom daglig. De vinket mye til hverandre. plutselig en dag tok postmannen kontakt. Han var fotballtrener og ba om lovtil å ta guttene med. Han lovet å hente og bringe to ganger i uka i ett år. Han så, brydde seg og handlet!

Malin fra Lyngdal har også erfaringer. Hun ble hjemmeværende grunnet sykdom og 29 år gammel var hun mor, ektefelle og fylt av sosial angst. Hun kjente seg veldig utenfor da hun kom i kontakt med prosjekt Ung inn i jobb i Lyngdal. Hun ble sett og tatt på alvor. Nå har hun fast jobb som helsefagarbeider.

Lokale bedrifter med gode erfaringer

På konferansen fortalte Jan Henrik Svendsen i Meny Trekanten hvordan hele arbeidsmiljøet bedres år butikken tar inn folk på arbeidstrening. Å se andre mennesker lykkes, gjør noe med hele bedriften og engasjementet i miljøet.  Thordis Lilja Arnadottir i Fabriken fortalte at hun har hatt mange på lønnstilskudd og arbeidstrening via NAV - bare med gode resultater og gode opplevelser. Mange har fått jobb etterpå. Harry Arntsen på Støleheia fortalte om 34-åringen som fikk slag. Arbeidsgiver bestemte seg for å hjelpe ham i jobb igjen. Det tok noen år, NAV stilte opp med ulik opplegg og i dag lever mannen et godt liv med 40 prosent fast jobb. 

Harry fra Avfall Sør sa: Vi må bry oss. Vi må handle, vi må åpne dører for hverandre! Han roste også  Nav Midt-Agder for å jobbe veldig godt og målrettet og på tvers for å få ting til sammen med bedriftene og sa det handler om menneskene som jobber der. De er gode å samarbeide med.

Mangfold lønner seg

Mellom 25 og 30 prosent av alle mellom 16 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Å få de unge inn i arbeid handler både om livskvalitet og framtidas velferdssamfunn. Vi trenger hendene. Vi trenger hverandre. På konfernasen holdt Olav Haraldseid foredag om hvordan mangfold lønner seg og hvordan organisasjoner og bedrifter tjener penger på å utvide horisonten og slippe forskjelligheten til.

Konferansen ble streamet til Bygland og Hovden. Lyngdal kommune deltok, men det var NAV Midt-Agder, Vennesla kommune A3 Ressurs, Frivilligsentralen, Vennesla Næringsforening og Venneslabrua og Vennesla videregående skole som arrangerte. At 130 kom, forteller noe om viljen til å få ting til i Vennesla akkurat nå. Kommunedirektør Svein Skisland ønsket velkommen nettopp med å peke på samspillet blant de ulike aktørene og at vi må skape sammen for å få gode resultater framover.

Francois Elsafadi sa det slik: - Fantastisk  å være her i Vennesla. Dere fokuserer riktig - og da skjer noe. Det vi fokuserer på blir det mer av, bare tenk på når du kjøper ny bil. Plutselig ser du samme bilen overalt. Sånn er det med innaforskap også. Når vi begynner å handle,  skjer enda mer.