- Jeg var veldig opptatt av ungdomstilbudet i Øvrebø på slutten av ungdomsskolen, tok kontakt med kommunen og var med på flere møter. Mitt bidrag var nok ett av mange, men vi fikk Moonlight-avdeling i Øvrebø, forteller Roy Hægeland. 

1. september overtar han som leder for Moonlight. Vi møtes i kafeen i svømmehallen der Moonlight har mye aktivitet. Mye er skjedd både med Moonlight og Vennesla siden Roy bodde på Hægeland og gikk på ungdomsskolen.

- Det er en flott ungdomssklubb som jobber godt. Vi trenger en ungdomsklubb hvor ungdom kan komme og være helt seg selv – et sted hvor de blir sett for den de er. Det skal vi jobbe med å bli enda bedre på. Det er mye press på de unge. Steder hvor de kan puste litt ut, er veldig viktig, sier Roy Hægeland.

Han fikk fagbrev som tømrer, men i dag er han også utdannet vernepleier. Han har nå jobbet 11 år i barnevernet og er nå avdelingsleder i en privat barnevernsinstitusjon.

- Er det noe jeg har lært, er det at barn og ungdom er så mye mer enn det man ser og forventer. For meg er Moonlight selve drømmejobben. Dette har jeg så lyst til. Vi skal møte alle der de er, og vi skal ha kompetanse til å veilede dem videre. Vi skal lage gode møteplasser, sier Hægeland.

Han ber folk tenke over hvordan det er å være 13-14 år og kanskje tro at man er helt alene i verden og ikke kan snakke med noen om det man tenker. Det er mange sterke ting i den alderen. Da er det så viktig å bli sett akkurat slik man er – uten krav om å være noe annet.

Roy Hægeland har vært genuint opptatt av barn- og ungdomsarbeid siden han var 14. Da begynte han å engasjere seg i ungdomsarbeidet i menigheten i Hægeland. Der ble han en drivkraft. Da han studerte i Stavanger, dro han hjem i helgene for å drive ungdomsarbeid. I mange år var onsdager, fredag og lørdager helt fullbooka med oppgaver.

- Det er så viktig at barn og unge kan være sammen og delta i allsidige aktiviteter på egne premisser. Moonlight er viktig, og nå skal vi utvikle arbeidet videre. Målet er jo å være det det festeste ungdomstilbudet i hele regionen, sier han. 

-  Litt månelyst altså?

- Bare på den positive måten i så fall. Det er viktig at ungdommen kan bli trygge og ha det så fint at de etter hvert også våger å utfordre seg selv og komfortsonen litt – og så er det viktig at Moonlight er for alle, sier Roy Hægeland.

Han mener voksne ofte tror ungdoms virkelighet er annerledes enn den egentlig er. Media forsterker ofte ting veldig. Roy Hægeland minner om at de fleste ungdommer gjør ting vi voksne kanskje ikke ville gjort. Sånn er det å være ung, men det betyr ikke at man har et samfunnsproblem hver gang noe skjer.

- Men du nevnte stort press på de unge?

- Ja, kravet om vellykkethet øker hele tiden. Der jobbes det godt på Moonlight. Det er viktig å ha steder der de unge ikke må prestere eller forsøke å være noe annet enn den de er. Vi skal jobbe videre med Moonlight som et pustehull hvor alle kjenner at de kan senke skuldrene og være seg selv.  Barn og unge må selvsagt møte klare rammer, men de skal slippe krav om å være noe annet enn den de er, sier Hægeland, som roser staben for å jobbe godt allerede.

- Har du noen planer?

- Ja, men jeg vil ikke si så mye om det ennå. Det må vi skape sammen. Men at vi trenger flere frivillige framover for å skape et enda bedre tilbud, er det ingen tvil om. Her må vi jobbe bedre for å få flere involvert. Er det noe barnevernet har lært meg, er det at vi får veldig mye igjen for å engasjere oss i ungdomsarbeidet. Når mennesker blir sett og anerkjent, skjer de utroligste ting, sier Hægeland.