- For meg er dette drømmejobben. Hele livet har jeg vært opptatt av Venneslas framtid og hvordan vi kan utvikle kommunen og lokalsamfunnene, sier Alexander Etsy Jensen, som aldri var i tvil om å søke da stillingen ble lyst ledig.  Denne muligheten måtte han forsøke.

Kommunedirektør Svein Skisland har brukt god tid på å sikte kandidater de siste dagene:

- Vi hadde flere gode kandidater og tett konkurranse helt inn. Det er bra for kommunen. Jeg er glad for at Alexander har takket ja til denne jobben. Han har mye god framdrift i seg, sier Skisland.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling og miljø styrer flere av enhetene som jobber med å utvikle Vennesla som lokalsamfunn og å legge planene for framtida. Det handler om plan og utbygging, park og teknisk, kultur og innbyggertorg og byggforvaltning.

- Noen vil kanskje si vi har tenkt utradisjonelt, men jeg er sikker på at både ansatte og ledere i kommunen fort blir fornøyde med Alexander. Han er levende opptatt av kommunens store utfordringer innen klima og utenforskap, har bred kunnskap om alt en kommune driver med og har vist på andre arenaer at han får folk til å jobbe godt sammen om gode resultater, sier kommunedirektøren.

Alexander Etsy Jensen bor på Moseidmoen, er gift og har to barn på seks og ti år. Han kommer fra jobb som nestleder i Vetaks, sekretariatet for kontrollutvalgene i Vestfold, Telemark og Agder. Han er også leder av Vennesla Næringsforeningen og har fortid som lokalpolitiker i formannskap og kommunestyre. Han er utdannet innen statsvitenskap. Ledervervet i Næringsforeningen går han nå ut av.

- Vennesla kommune har samarbeidet unikt godt med næringslivet. Vi ble til og med invitert med inn som partner da kommunen omorganiserte virksomheten. Det tror jeg ingen andre kommuner har gjort, og det forteller noe om hvor nytenkende Vennesla kommune er. Jeg gleder meg til å være med på å utvikle samarbeid og samskaping og arbeidet med Grønn Urban Bygd og kortreist bygd fra en ny rolle, sier Alexander Etsy Jensen.

Samtidig skal han lede mange flinke fagfolk med spisskompetanse på alt fra byggesak til kulturutvikling og mange fagfolk med ansvar for mange myndighetsområder. 

- Heldigvis kan mange av dem mye mer enn jeg kan om mange ting. Som strategisk leder blir min jobb å få teamene og kunnskapen til å virke godt sammen slik at vi leverer faglige gode vurderinger til politikerne og utvikler og forvalter  kommunen på en god måte til beste for innbyggerne, sier Etsy Jensen.

Han regner med å begynne i den nye stillingen tidlig i september.