Den kulturelle skolesekken

Hvert år får alle barn 1-.10 klasse i Vennesla kommune kulturopplevelser gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

Midlene som kommer fra staten blir brukt i samarbeid med kulturkontaktene på skolene.

Målet er at elever gjennom et vanlig skoleløp både skal få oppleve våre museer, kirkekunst, forskjellige typer musikk, teater og kunst.

Den kulturelle sandkassa

To ganger hvert halvår får barnehagene tilbud om forskjellige kulturarrangement gjennom Den Kulturelle Sandkassa.

Kulturkontakten for barnehagene, p.t. Silje Myrvold i Mariknotten barnehage planlegger disse sammen med kulturrådgiver. Utgiftene til dette er også et spleiselag mellom barnehagene og avd. for allmenn kultur. 

I utgangspunktet skal det gis to tilbud pr. år til barn under 3 år og to tilbud pr. år til barn over 3 år.