- Vi hadde ikke delta-smitte i den familien hvor vi fryktet. Men vi har i ettermiddag fått varsel om delta-smitte hos en av helgas øvrige smittede, opplyser kommuneoverlege Robert Burman.

Det er Sørlandet sykehus som har analysert en prøve og funnet delta-varianten. Prøven er nå sendt videre til Oslo for endelig konklusjon og verifisering

Den smittede ble satt i isolasjon i helga. Samtidig varslet kommunen nabolaget om at de bør teste seg og  ha lav terskel for å teste seg. Vi har kontroll på lokale nærkontakter. En nabokommune jobber også med saken siden smitten trolig kommer fra nabokommune.

Burman mener Vennesla dermed har god kontroll på situasjonen og smitten. Derfor er det ikke behov nå for å trykke på «den store knappen», eller å iverksette ytterligere lokale tiltak for hele befolkningen.

- Vi har rimelig god kontroll ut fra forutsetningene. Jeg vil likevel oppfordre til varsomhet, for deltavarianten er svært smittsom. Det bør være svært lav terskel for å teste seg. Smittevernrådene bør følges ekstra godt, sier Burman.

Dette understrekes ekstra av at kommuneoverlegen i Kristiansand tidligere mandag advarte mot en del villsmitte i bykommunen. Mange venndøler ferdes jo der, og i byen er man noe bekymret for at få tester seg samtidig som det er noe ukjent smitte i kommunen. Dette som en ekstra oppfordring om å være forsiktig.