- Alle kjenner navnet på de gamle legene i kommunen, og det sier egentlig alt om suksessen. Dere var og er høvdinger. Det dere skapte for femti år siden er det vi bygger videre på nå, sa ordfører Nils Olav Larsen i sin tale.

- Det nye moderne legesenteret vi nå har fått, er frukten av det noen var forutseende nok til å skape for femti år siden, sa huseier, pådriver og lege Finn Bjørn Rørvik.

Både Per Sandell, Kåre Dunseth og Bjørn Jørgensen var på plass. Det var de som sammen med avdøde Bernt Ropstad og dr. Rygnestad etablerte Legesenteret i 1974 og bygde helsesenter sammen med Vennesla kommune.

Takknemlighet

Det lå en eim av takknemlighet i lufta under hele feiringa. Vennesla kommune fikk det andre store felles legesenteret i landet i 1974. Bare Hokksund var før oss. Siden har kvalitet på legetjenestene aldri vært noe problem i kommunen. Det har vært mange kamper om ressurser, men vi har hatt et robust, tilgjengelig fagmiljø og noen kontinuitetsbærere som har bygd trygghet for alle.

- Legesenteret er bærebjelken i et trygt samfunn. Gode legetjenester er noe av det viktigste vi har i en kommune, sa ordføreren.

Nå er Vennesla legesenter det Norges største med 18 legehjemler. Alle vet hvor de skal når de trenger lege – og alle kommer til et sted de er kjent fra før. Flere talere understreket hvor viktig det har vært for Vennesla med ett stort legesenter og ett stort fagmiljø. Det er lettere å være lege i et slikt miljø – og det tjener hele kommunen på.

Ingen legekrise

Legene lovet for noen år siden at fastlegekrisen ikke ville ramme Vennesla hvis de fikk lov å bygge videre ut og skape en slags del to av det som begynte på 70-tallet. Det løftet er innfridd. I Vennesla er det ingen legekrise – og samtidig står et nytt og hypermoderne legesenter klart til bruk.

Vennesla kommune har kjøpt to etasjer i bygget. Vi leier nå ut kontorer til legesenteret som har doblet størrelse fra rundt 600 til 1400 kvadratmeter.

Det er blitt fantastiske lokaler – og torsdag var den offisielle overrekkelsen med snitter, kringle og taler. Nesten 100 var invitert. Mange kom i bunad – men høydepunktet var de gamle legene som bandt det hele samme. Vi kjenner navnene på dem, vi har vært hos dem og fått hjelp. Legesenteret har vært og er en trygghetssentral.

Den gamle og nye tid – forbundet med en tanke om å skape ett legesenter med de kvalitetene det innebærer.