Fra rådmannen, ordfører og en hel kommune er det kun ros og skryt for måten Per Kjetil Dalane har jobbet natt og dag de siste to årene. Han har mange dyktige rundt seg, men har stått fram som et faglig fyrtårn. God service har han også tatt seg tid til. Det er ikke tall på alle telefonene fra innbyggere og arrangører med spørsmål om hvordan de skal forholde seg.

- Jeg har tenkt lenge på at jeg vil tilbake til rollen som fastlege. Etter nesten ni år som kommuneoverlege savner jeg den daglige pasientkontakten. Da pandemien kom, måtte valget utsettes. I jula tok jeg beslutningen og nå har jeg sendt oppsigelsen som kommuneoverlege, sier Dalane.

De første årene jobbet han fullt som fastlege og hadde halv jobb som kommuneoverlege ved siden av. De siste årene har han leid inn vikar som fastlege. Kommuneoverlege-stillingen er nå en 100 prosent stilling.

- Det er naturlig å ta valget nå. Pandemien vil roe seg etter hvert. De neste ukene og månedene handler om å få rodd båten i land. Vi står foran en stor smittetopp, samtidig ser vi slutten på dette, sier Dalane, som er opptatt av at etterfølgeren skal slippe å håndtere mange løse tråder.

- Det er en god tid å endre nå. Vi har løst fastlegemangelen i Vennesla, utvidelse av Legesenteret er konkludert og pandemien er i sluttfasen. Jeg blir jobben til 1. april, og har sagt at vi kan ha glidende overgang til over sommeren – om nødvendig, forklarer Dalane.

Kommunalsjef for helse- og omsorg Ragnhild Bendiksen har jobbet tett på Dalane gjennom hele pandemien. Hun sier følgende:

- Jeg visste jo at han ønsket seg tilbake til fastlege-jobben. Likevel har han stått på gjennom hele pandemien med enorm kapasitet. Både for innbyggere, og ikke minst ansatte, har han vært en stor trygghetsfaktor. Vi kan alltid stole på Per Kjetil, sier hun.

Rådmann Svein Skisland sier dette om at kommuneoverlegen slutter:

-Dalane har gjort og gjør en helt fenomenal innsats. Jeg tror alle er imponerte og takknemlige. Vi er også glade for at han er så fleksibel framover. Dalane har løftet fram kommuneoverlege-stillingen i Vennesla, sier Skisland.

- Dalane har trygget oss i snart to år. Vi har alltid kunne stole på de faglige innspillene. Jeg synes dette var litt leit, men samtidig skjønner jeg ham godt. Det er for tidlig å takke for innsatsen, men du verden for en jobb han har gjort, sier ordfører Nils Olav Larsen.