Valg av formannskap (plan og økonomiutvalg)

Enstemmig valgt ble disse ni:  Nils Olav Larsen (KrF), Karin Langeland Lilletun (KrF), Raymond Holberg Bærø (KrF), Eivind Drivenes (Sp). Torhild S. Hægeland (Sp), Solveig Robstad (Ap), Adelheid Frost Mykland (Ap), Odd Grønberg (H) og Andreas Ingebretsen (Frp)

Valg av bygg og miljøutvalg:

Valgt ble disse ni: Oddvar Omdal (KrF), Wenche Aslaksen (KrF), Eirik Hodnemyr (KrF), Knut Føreland (Sp), Torhild Røsand (Sp), Geir Wehus (Ap), Anette Lilløy (SV) Åse Eikeland (H) og Line Vennesland Fraser (Frp).

Leder: Knut Føreland.

Nestleder: Oddvar Omdal

Valg av levekårsutvalg:

Valgt ble disse ni: Inger Turid Tonstad (KrF), Martin Engamo (KrF; Daniel Steinsland (KrF), Kjetil Ubostad (Sp), Line Iveland Øvland (Sp), Glenn Lonebu (Ap), Grethe Strand (Ap), John Helge Austgulen (H) og Frank Dale (Frp).

Leder: Inger Turid Tonstad

Nestleder Kjetil Ubostad

 

Valg av kontrollutvalg.

Enstemmig ble disse valgt: Nina Schei Ledang (H) (leder), Karin Hodne (Ap), Nancy Brennevann Solbakken (PDK), Trygve Sørli (Sp) (nestleder) og Knut Olav Frøysnes (KrF).

Valg av klageutvalg

Enstemmig ble formannskapets medlemmer valgt til klageutvalg.

Kommunestyrets medlemmer:

Ordfører Nils Olav Larsen (KrF)

Varaordører Eivind Drivenes (Sp)

Øvrige medlemmer:

KrF: Karin Lilletun Langeland, Martin Engamo, Raymond Holberg Bærø, Eirik Hodnemyr, Daniel Steinsland, Oddvar Omdal og Harald Rønning.

Senterpartiet: Knut Føreland, Torhild S. Hægeland, Kjetil Ubostad, Line Iveland Øvland og Jostein Nordli.

Arbeiderpartiet: Geir Wehus, Solveig Robstad, Adelheid Frost Mykland, Glenn Lonebu og Grethe Strand.

Høyre: Odd Grønberg, John Helge Austgulen og Åse Eikeland.

Frp: Andreas Ingebretsen, Line Vennesland Fraser og Frank Dale.

PDK: Nancy Brennevann Solbakken.

SV: Anette Lilløy