- Vennesla er ei stor bygd og en stor kommune. Venneslabygda er også ganske kompakt. Med de riktige grepene rundt infrastruktur og utvikling, kan mange parkere bilen for godt i framtida. Dere har en god mulighet til virkelig å gjennomføre det grønne skiftet, sa hun da hun oppsummerte det to timer lange møtet.

Gundersen, som er statssekretær i Samferdselsdepartementet, roste arbeidet som Vennesla-politikerne gjør med arealpolitikk og nye tanker rundt grønn samferdsel. Både ordfører Nils Olav Larsen, Senterpartiets Eivind Drivenes og Arbeiderpartiets Adelheid Frost Mykland deltok på møtet, sammen med representanter for kommuneadministrasjonen og Hunsfos Næringspark.

Vennesla kommunestyre har som kjent lansert «Den kortreiste bygda». Målet er å redusere biltrafikk i Venneslabygda, etter at kommunestyret tidligere vedtok en arealpolitikk hvor fremtidig vekst skal skje langs kollektivaksene sentralt i bygda.

Det er laget en pakke på vel 322 millioner kroner som ønskes inn i bom- og byvekstavtalen for Kristiansand-regionen. Vel 200 millioner kroner er allerede inne i forslag til avtale, men ei rundkjøring og ny kollektivakse inn til Hunsøya mangler i opplegget.

De andre delene er bro over elva mellom Sentrum og Hunsøya, sykkelveg fra Doktorsvingen til Idrettsplassen, sykkelveg ved Holtet pluss rundt 100 millioner kroner til «Den grønne hovedvegen» fra Idrettsplassen, gjennom Sentrum til Svømmehallen.

Innenfor en kilometer radius fra denne hovedvegen bor det allerede 7.300 innbyggere. Vennesla vokser mest i regionen i øyeblikket. Når Hunsøya og sentrum i tillegg er utbygd, kan tallet øke til 12.000 innbyggere – som er i gå- og sykkelavstand fra sentrum. Til sammenlikning bor det 8.000 i Kvadraturen i Kristiansand. Det illustrerer noe av potensialet Vennesla har for å få redusert biltrafikken.

Mette Gundersen sa at Vennesla har tatt svært viktige grep når kommunen velger å konsentrere byggeaktiviteten langs kollektivakse og sentralt. Det vil gi stor klimaeffekt på sikt.

- Samtidig ser vi at ny infrastruktur kan forandre mye av transporten i Vennesla-bygda fra bil til sykkel og gange – og ikke minst slik at flere kan ta buss i stedet for bil til byen. Vennesla er virkelig på gang, og det skjer svært mye spennende i kommunen nå, sa Gundersen.

Hun ville selvsagt ikke love noe på vegne av departementet, men hun utfordret ordfører Larsen til å jobbe med Kristiansand og de andre naboene for å oppnå enighet om alle elementene i «Den kortreiste bygda».

- Når dere lokalt er enige, er det lettere å være enig for oss  i Oslo, sa hun.

Gundersen sa også at hun var mektig imponert over utviklingen på Hunsøya og de store planene om fortsatt utvikling. Hun mener Vennesla er en av kommunene i regionen som jobber best med mulighetene som ligger i en byvekstavtale.

-Eller miljøavtaler for byområder, som jeg kaller den. Det er jo det vi snakker om – og her ser Vennesla virkelig potensialet, sa hun.

Drivenes, Larsen og Frost Mykland var på sin side enige om at de fikk informert om viktige utviklingsbehov i Vennesla, og at Vennesla kommune er ett nytt steg nærmere å komme i mål med den store saken.

Fra før har både fylkesordfører Arne Thomassen og Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland gitt sin støtte til «Den kortreiste bygda», og det er stor oppslutning om saken. Kampen nå er å få hele prosjektet gjennom.