- Dette er midt i blinken for hvordan norske kommuner må tenke framover, og det tenkes helhetlig og overordnet. Jeg vil rose Vennesla for et flott initiativ, og dette må vi bare få til. Det er jobbet veldig godt i Vennesla med dette, sier Jan Oddvar Skisland, som også er leder i Region Kristiansand

De tre ordførerne møttes sammen med ordfører Nils Olav Larsen i kanten av Venneslabrua like før det avsluttende sommermøtet i Region Kristiansand fredag formiddag. Alle sammen er entusiastiske for prosjektet som betyr utbygging i størrelsesorden 322 millioner kroner i miljøvennlig infrastruktur, som igjen kan lede fram til ei bygd hvor det er gå- og sykkelavstand til det meste. 

Gjennom samarbeid mellom næringsliv, utbyggere og offentlige myndigheter kan Vennesla bli ei bygd hvor to tredeler av innbyggerne i framtida går eller sykle mellom hjem, skole, jobb og fritid.

"Forbilledlig"

Fylkesordfører Thomassen mener prosjektet i Vennesla er «forbilledlig», men at det ikke må gå på bekostning av andre store prosjekter i Byvekstavtalen. Det er viktig at staten ser  mulighetene i "Den kortreiste bygda" og øker rammene.

- Nå vil jeg utfordre andre randkommuner til å tenke som Vennesla og levere inn til byvekstavtalen. Vennesla har vært forbilledlig i sin arealpolitikk, og nå leverer dere igjen. Samferdselsministeren har i møter med oss allerede vært tydelig på at han forventer «Den kortreiste bygda» som en del av Byvekstavtalen. Nå må vi lage en forhandling med argumenter som er så gode at vi får denne satsingen uansett regjering, sier Thomassen.

Ivelands ordfører er også entusiastisk:

- Vennesla viser veg. De andre kommunene i regionen har noe å lære av Venneslas gode jobb med dette prosjektet, som jo er  et godt prosjekt for hele regionen. Dette vil bedre forholdene i Vennesla, redusere trafikk inn til Kristiansand og for oss i Iveland vil det også ha gode ringvirkninger. Vi kjører til eller gjennom Vennesla. pg alt som letter trafikken for oss, er bra. Det er viktig at vi får dette til i tillegg til de andre prosjektene vi har, sier Gro-Anita Mykjåland.

Et stort transformasjonsprosjekt

«Den kortreiste bygda» handler om utbygging av sykkel- og gangtraseer, gang- og sykkelbro mellom Hunsøya og Sentrum og ny adkomst til Hunsøya til rundt 320 millioner kroner. Det skal skapes en «grønn hovedveg» fra Idrettsplassen på Moseidmoen til Venneslahallen. Til sammen gir dette mulighet for at 7.300 innbyggere kan sykle eller gå til det meste på fem og ti minutter.

Samtidig åpner det for en transformasjon fra bilbygd. Det åpner for investeringer på Hunsøya og i Sentrum som vil gi 2000 arbeidsplasser og over 1000 boliger. Alt sammen er mulig fordi Vennesla kommunestyre tok klimagrep og sa nei til flere boligområder på heiene. Nå skal veksten skje bærekraftig gjennom å bygge tett og kortreist. De som bor utenfor den tettbygde delen av Vennesla kommune kan ikke parkere bilen. Derfor må transporten ned og klimautslippene ned der de er mulig å få ned.

VÅR DIGITALE BROSJYRE OM PROSJEKTET (mulig den ikke åpner hos alle versjoner)

Cirka to tredeler av summen (knappe 200 millioner kroner) er allerede inne i forslag til byvekstavtale. Nå står kampen om å beholde disse, men også få inn den siste tredelen.

Gro-Anita Mykjåland er klar på at ekstramidlene må komme ekstra fra staten – nettopp fordi Vennesla har et unikt pilotprosjekt. Vennesla har for eksempel planer om et stort følgeforskningsprosjekt. Transportøkonomisk Institutt har designet dette – og sier hele Europa venter på gode svar på hvordan randkommuner til store byer skal organisere seg for å få ned transportbehovene. Når Vennesla initier et viktig nasjonalt pilotprosjekt, bør staten følge opp med ekstra engasjement, mener både hun og de andre ordførerne.

Thomassen, Skisland og Mykjåland er også teamet  som skal forhandle med staten om avtalen. Når det blir forhandlinger, er uklart. Der er det flere meninger.

Larsen fornøyd

- Da er det så godt å se at Venneslas prosjekt er noe alle står sammen om. Nå må vi bare bruke de kommende ukene og månedene godt. Jeg er veldig fornøyd med støtten vi nå får – og at alle er så tydelige på at vi skal dra dette sammen videre, sier Nils Olav Larsen og takker.